Full forvirring om bruk av pyro

Av

Norges Fotballforbund mener det råder full forvirring rundt reglementet for bruk av pyroteknikk på norske fotballtribuner.