Debatten om bruk av pyro er helt latterlig

Det kjempes om medaljer og i bunnen har det knapt være større spenning.