Får kritikk fordi forurensende masser på Atlanten ble lagret feil

En tilsynsrapport utført av Kristiansund kommune avdekket feil behandling av forurensende masser i forbindelse med byggingen av nye Atlanten stadion.