I et brev til Fitness Club AS skriver foreldreutvalget at de ønsker å forsikre seg om at miljøet i klubben er dopingfritt. Derfor ber de om at klubben blir meldt inn i Norges Idrettsforbund. Slik kommer de inn under dopingkontrollen i forbundet som foretar uanmeldte kontroller blant de som trener på klubben, mener FAU. De ber om dialog med treningsstudioet.

– Vi ønsker å være sikre på at miljøet i klubben er dopfri. Ved at klubben profilerer sin antidopingholdning sterkt vil det også være holdningsskapende for ungdommene, skriver leder i foreldreutvalget, Knut Magne Storvik.

Han ønsker ikke å kommentere saken i media, før FAU har vært i dialog med klubben.

Strenge regler

– Bruk av dop for å bygge muskler er svært skadelig og kan ødelegge livet til en ungdom fullstendig. Dersom vi som er voksne står sammen vil vi kunne gjøre mye for å fjerne denne ukulturen, skriver FAU.

Eier og daglig leder av Fitness Club på Eide, Bjørn Arild Gaustad er positiv til å gå i dialog med foreldrene. Han synes derimot at det er synd at FAU skriver et brev og sender kopi til kommune og lensmann, uten å ta kontakt med ham først.

– Jeg føler at de lager en sannhet som ikke stemmer, sier Gaustad.

– Er det et miljø for doping på Eide?

– Hvis det er det, er det i så fall veldig lite, sier Gaustad.

Han tror at publikums oppfatning går på noen få enkeltpersoner i kommunen.

Gaustad reagerer på at brevet kun er stilet til ett av to treningsstudioer i Eide.

– Dette er urettferdig overfor mine medlemmer. Vi ønsker ikke å bli satt i sammenheng med bruk av doping, avslutter, Gaustad.