Fritidsmesse har mål om å trekke tusenvis til skøytehallen

Rundt 3.500 fant veien til Arena Nordvest på fjorårets motormesse. I år skal det handle om folks fritid i vid forstand.