Gå til sidens hovedinnhold

Spørsmål til Torve og Sørheim

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før fylkestingsvalet i fjor var det fleire politiske parti som lova å gå inn for å få utgreidd Romsdalsaksen. For å sikre seg styringa med dette, snudde Statens vegvesen Midt (SVVM) 180’ og kuppa denne utgreiinga, til protestar frå mange som frykta at dei ville ha Møreaksenbrillene på i dette arbeidet, noko som viste seg å vere rett. SVVM har juksa med talmaterialet, noko eg har dokumentert ved avisinnlegg i Tidens Krav, Romsdals Budstikke, Vestnesavisa og Sunnmørsposten. SVVM har ikkje gjort forsøk på å vise at eg tar feil.

Les også

Utgreiing av Romsdalsaksen: – Frykta var vel begrunna

Dette har eg og dokumentert i eit nytt avisinnlegg i Tidens Krav, Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten under tittelen «Kva gjer fylkespolitikarane?» Då ingen har svart på dette, stiller eg hermed fylgjande ope spørsmål til fylkesordførar Torve og leiar Sørheim i samferdselsutvalet i fylket:

Korleis har dei politiske partia overhalde sine lovnader om å gå inn for at Romsdalsaksen skulle utgreiast, og korleis har dei aktuelle fylkeskommunale organa fylgt opp dette? Meiner de at denne lovnaden er innfridd? I tilfelle ja, ver venleg å vurdere dette i lys av dei alvorlege skuldingane om juks som SVVM er skulda for. I tilfelle nei, kva vil de gjere med det?

Og uavhengig av lovnader, korleis har dei aktuelle fylkeskommunale organa forheldt seg til rapporten frå desember i fjor frå SVVM om utgreiing av Romsdalsaksen? I lys av kor viktig denne saka er for fylket vårt, skal vel fylket sine folkevalde ta stilling til denne utgreiinga, som representerer heilt andre vegliner og løysingar enn førre gong fylket uttalte seg om denne viktige saka?

For å få ei mest mogeleg uhilda utgreiing av Romsdalsaksen, er det ynskjeleg at Nye Veier AS får vide fullmakter til å vurdere denne viktige saka i heile si breidde. Er de samde i det? Dette kan gjerast utan at det går ut over framdrifta av ei fergefri løysing for Romsdalsfjorden/Moldefjorden, og utan at realismen i ei slik løysing blir svekka, snarare tvert imot.

Det er no på høg tid at Møre og Romsdal fylke og SVVM fylgjer opp føresetnaden om at flytebrualternativet K5 skulle bli nærare vurdert når dei teknologiske føresetnadane var til stades for ei slik løysing, noko Statens vegvesen har prova lenger sør langs kysten vår. Er de samde i det? Som påvist, så finnast enkle og gode løysingar på dei problema som SVVM såg for gjennomføring av Romsdalsaksen.

Å få redusert kostnadane for fergefri E39 har vore ei overordna målsetjing for Staten i mange år. Dette har ikkje blitt mindre viktig i desse Koronatider. Dersom vi ikkje lukkast med det, kan heile denne dugnaden stå i fare. Dette må også gjelde for vår del av dette prosjektet. Derfor må alle steinar snuast for å optimalisere dette, som å utgreie Romsdalsaksen på ein ærleg og seriøs måte. Er vi samde om det?

Sjå på kartet! Er de i tvil om at Romsdalsaksen, som går ifrå Hjelvik til Lønset, både kostnadsmessig, trafikkmessig, miljømessig, og på mange andre måtar, er viktig å få utgreidd, som føresett, no når vi har teknologi til å realisere dette alternativet?

Dersom de tvilar på mine faglege kunnskapar, eller ikkje tykkjer at eg er svar verdig, så kan de, om ikkje så lenge, førebu dykk på å høyre frå eit fagmiljø som de ikkje kan neglisjere.

Fylket vårt står overfor mange utfordringar når det gjeld å skape gode relasjonar fogderia imellom. Ein føresetnad for å kunne oppnå det, er at vi kan stole på kvarandre, og at politikarane held det dei lovar.

Kommentarer til denne saken