Veien videre i i Kvernesmarka etter skytebanen er sperret med to solide stokker satt ned i grunnen på hver side av veien. Mellom disse er det strukket tau i hoftehøyde. Avvisningen er klar og tydelig: hit, men ikke lenger. Ingen begrunnelse er angitt. Såvidt kjennes ble veien ferdigstilt tidlig på 50-tallet, og hele området kalt Kvernesmarka har i generasjoner siden vært mye brukt til rekreasjon og friluftsliv, både av folk i bygda såvel som av andre fra nær og fjern.

Veien videre etter skytterlaget fører til den etablerte stien fra Bådalen til våre to kirker. Samtidig koples veien til andre stier som går i flere retninger. Her arrangeres orienteringsløp og det foregår jaktaktiviteter i sesongene. Veien er også blitt benyttet i forbindelse med uttak av tømmer.

Det kan – muligens – være grunner til å sperre veien. Uansett bør det da fremkomme opplysninger om hvorfor en finner det nødvendig å gå til slike drastiske tiltak. Hvis årsaken ligger i økonomiske og vedlikeholdsmessige utfordringer, bør det letes etter andre løsninger enn sperring. Se heller på det potensialet som ligger i dette flotte området, Kombinasjon bygdemuseum, skytebane, kirkesti og kopling mot flere stier og retninger ut i terrenget er fantastisk.

Åpne opp! Ikke steng igjen!