Hei, Astri Kosmo!

For det første så må du nesten spørre fylkeskommunen om dette spørsmålet du hadde vedrørende hvor lenge det er lov å sperre et fortau. For det andre så kan jeg meddele at huseier/entreprenør har tillatelse til å stenge den ene halvdel av det ene kjørefelt som det arbeides på, uten at dette er gjort fra huseier/entreprenør.

Det står skiltet både i topp og bunn av gata at fortau er stengt, og at man skal benytte andre siden. Nå er vel dette ikke så mange meterne ekstra å gå for folk flest, så jeg vil tro det ikke skal by på så mange problemer for de fleste.

Oppbygging av en 4-mannsbolig er normalt beregnet til ca 20-25 mnd. Dette er ca tid på en normal tomt med god adkomst, IKKE slik som tomten du refererer til har, der kan man nok plusse på noen mnd ekstra. Til opplysning så ble oppbygging av huset startet i november 2021. Etter min erfaring så tilsier dette at det har gått relativt greit, værforhold tatt i betraktning.

Tror både huseier og entreprenør vil gjøre det de kan for å få dette ferdig snarest mulig, så håper du kan klare å holde ut litt til.

Skulle det være noe mer du gjerne vil spørre om, så er det bare å ta kontakt.