Mockingjay del 1 er den tredje filmen hvor Katniss Everdeen kjemper mot overmakten.