Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir nye Festiviteten

Artikkelen er over 14 år gammel

«Dance With A Stranger» er navnet på prosjektet som skal legges til grunn for utbyggingen av Festiviteten i Kristiansund. Se bilder av alle forslagene her.

Juryen på fire klarte ikke å bli enig, og formann Ingar Warviks dobbeltstemme avgjorde. Vinneren kommer fra Østlandet.

Det er Oslo-firmaene Medplan og BGO arkitekter AS som står bak «Dance With A Stranger». Lokale Technoconsult Møre og Myklebust AS har vært underleverandører.

To jurymedlemmer ga sin stemme for «Kontrapunkt», to holdt på «Dance With A Stranger». Ingar Warvik, virksomhetsleder i Kristiansund kommune, var juryens formann, og hans stemme ble derfor utslagsgivende.

Tidens Krav har grunn til å tro at Olav Grytnes, tidligere operasjef i Kristiansund, stemte sammen med Warvik, mens Arne Andresen ved kommunens tekniske etat og arkitekt Georg Øie i Surnadal gikk for «Kontrapunkt». Altså en deling mellom de to som i utgangspunktet representerer brukerinteressene og de to med en mer bygnings/arkitektonisk bakgrunn.

Kreative innspill

Juryen mener alle fem rådgivergruppene har levert varierte forslag med kreative innspill til hvordan Festiviteten kan framstå som et opplevelseshus for publikum og et sted hvor aktører kan utfolde seg i gode og tidsmessige lokaler.

Det går klart fram av konkurransegrunnlaget at det vil være utfordringer med en om- og påbygging av Festiviteten og samtidig ivareta moderne fasiliteter for kulturvirksomhet. Forslagene angriper problemstillingen fra forskjellige synsvinkler.

«Kontrapunkt» og «Dance With A Stranger» var de to forslagene som etter juryens mening skilte seg ut. Om «Kontrapunkt» sies det blant annet at løsningen ivaretar den eksteriørmessige tilpasningen til eksisterende bygg på en svært god måte, at scenearealet er godt og at det gjøres minimale inngrep i eksisterende bygg.

Men orkestergrava er ikke løst på en tilfredsstillende måte.

Spennende og romslig

«Dance With A Stranger» gir en spennende og romslig utforming av inngang og lokaliteter, den har stor fleksibilitet, har romslig plass til orkestergrav og tar vare på mest mulig originalt interiør, mener juryen.

Derfor er det dette forslaget som bør legges til grunn for utarbeidelse av forprosjekt, mener juryen.

Saken legges fram for bystyret på møtet i slutten av september. Fungerende rådmann Helge A. Carlsen ber bystyret slutte seg til juryens konklusjon, og bli med på et vedtak om å utarbeide et forprosjekt og å engasjere en prosjektleder for Festiviteten. Kostnadene bør innarbeides i budsjettet for 2007.