Stiftelsen Sagtrøa ble opprettet i første halvdel av 90-tallet, og leder i stiftelsen, Tor Helge Gravem, er selvsagt veldig glad over at bygdetunet er godkjent som iNARDO-senter.

- Vi er stolt og glad over godkjenningen, men samtidig ydmyk når vi ser hva som står igjen. Vi står overfor store utfordringer, for vi er kommet så langt at det går ikke an å stoppe med dette. Med tilskudd og dugnadsinnsats er det lagt ned 1,5 til 2 millioner kroner i anlegget, og vi har anslått at vi må ut med en lignende sum for å få etablert utstillingen, sier Gravem.

- For oss i stiftelsen er et viktig at vi nå får opprettet et organ, iNARDO, som er informasjonssystemet for nasjonalparkene i Rondane og Dovrefjell. Det ligger i kortene at når endelig vedtak om å opprette nasjonalparkene og verneområde foreligger, får vi tilført penger til utbygging av utstilling i fjøset. Og vi er også avhengig av tilskudd til driften.

Målet med utstillingen er å presentere området med natur og kulturbasert natur. Grødalen var som de fleste daler i Sunndal i historisk tid, agnordal. Også Driva drev motsatt vei av det elva gjør i dag.

- Vi har tenkt å legge oss mye på kultulandskap og naturbruk, i det ligger bruke av utmarka i vidt perspektiv med tema som jakt og fiske, beite, seterbruk og rekreasjon. Også plante- og dyreliv og geologi hører med i dette vakre og ville området som Sagtrøa bygdesenter er innfallsport til, sier Tor Helge Gravem.