Det er de to rotaryklubbene i Kristiansund som har stått bak arbeidet med å skaffe Grip kirke nytt orgel. Medlemmene har samlet inn 50.000 kroner og foreningen Gripværingen har bidratt med 10.000. Åtte større bedrifter i Kristiansund har sørget for at de resterende 200.000 kronene har kommet inn.

Det var to stolte rotarymedlemmer, Steinar Saltnes og Asbjørn Jordahl, som i går kunne vise fram det nye orgelet. Søndag vil publikum kunne høre orgelet på konsert. Onsdag 31. mai skal det brukes første gang på Grip, i forbindelse med et landsmøte.

Den offisielle innvielsen finner sted 11. juni.

En lidelse

Det er den store fuktigheten i Grip kirke som er årsaken til at orglene etter hvert får problemer. Den siste tida har det vært en lidelse både å spille og høre på instrumentene.

For å unngå at det nye orgelet skal lide samme skjebne, vil det bli oppbevart på Grip kun om sommeren. Ellers i året vil det stå framme i koret i Kirkelandet kirke, og brukes i naturlige sammenhenger som bryllup og til akkompagnement ved konserter.

Asbjørn Jordahl er blant dem som har jobbet mye med å få tak i nytt orgel. Han synes det er viktig både historisk og kulturelt at nytt orgel nå kommer på plass.

– Vi får et nytt, flott instrument som erstatter et gammelt og dårlig. Det har vi fått til uten å måtte be om offentlig bistand. Og orgelet er tilpasset Grip kirke, i nært samarbeid med riksantikvaren, sa Jordahl da orgelet ble vist fram i Kirkelandet kirke tirsdag.

Anbefalt

Organist Steinar Saltnes la ikke skjul på at han gledet seg over de 270 nye pipene han nå fikk til sin disposisjon. Orgelet er først og fremst laget for Grip kirke, men vil bli nyttig også for Kirkelandet kirke.

Det er et hollandsk firma som har laget orgelet. Utsmykkingen er gjort i gammel stil. Mens pipene i det store orgelet i kirka er av metall, er pipene i Grip-orgelet av tre. Det gjør det lettere å flytte. Orgelet er anbefalt av domkantoren i Stavanger, og er prøvespilt i Katarinakyrkan i Stockholm. Steinar Saltnes ble derfor ikke overrasket over den flotte, myke klangen han fikk oppleve da han første gang prøvde instrumentet.

– Et anvendelig instrument med finesser som bør kunne glede mange i årene som kommer, sier Saltnes.