"LA8PV kaller fra Ålvundeid"

Av
Artikkelen er over 18 år gammel

Marve Fleksnes kallesignal var så absolutt ikke noen spøk da arrangerte moldegruppa LA1MA av Norsk Radio Relæ Liga sin nasjonale Field Day 2000 på Ålvundeid lørdag og søndag.

DEL
Det er radioamatøren Knut Kolstad fra Molde som har fått det etter hvert så kjente kallesignalet som Marve Fleksnes - Rolf Wesenlund - brukte. Nettopp på grunn av dette holdt Post- og Teletilsynet unna dette kallenavnet, men ved en glipp ble det likevel utdelt.

Kontakter

Field Day - eller feltdagen på norsk - er en konkurranse som går ut på å skaffe seg så mange kontakter verden rundt du bare klarer i løpet av 24 timer. Denne konkurransen blir også avholdt av radioamatørklubber verden rundt.

Det opereres i tre klasser: NFD-stasjon, portabel stasjon og QRP-stasjon. Poeng gis for antall kontakter, antall bånd det opereres på og lignende. Poeng gis også for innlegg i massemedia. Såkalt dx-land langt borte står høyt i kurs.
Formålet er å gi norske radioamatører trening i å operere portable stasjoner uavhengig av nettspenning fra det offentlige el-nett og permanente antenner, samt å fremme rekruttering.

Og nettopp antenner er det mange av, for radioamatørene opererer på alle bånd. Interessen for denne formen for kontakt for flere av medlemmene startet med medlemskapet i walkie-talkie klubbene for en del år tilbake. Da sendte man såkalte QSL-kort til hverandre, noe som fortsatt gjøres. Kort fra Japan, New Zealand, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Tyskland, Danmark, Russland og Ukraina er bare noen av de kontakter medlemmene i Molde-gruppa har skaffet seg. Såkalt Aurora-kontakt kan også oppnås. Kontakt med USA oppnås best tidlig om morgenen.

Eksamen

Men man må ha eksamen også i dette, for å kunne operere radio, headset, mikrofon og morsenøkkel. Det fonetiske alfabet og morsesignalene må man kjenne til og kunne bruke for å oppnå kontakt. Over 60 tegn i minuttet må radioamatørene kunne oppfatte. Radiobølgene påvirkes imidlertid av årstid, klokketidspunkt og solflekkene på solen.
Radioamatørene leker seg ikke bare med dyrt radioutstyr, men brukes ofte i forbindelse med nødssituasjoner som oppstår, idrettsarrangement og lignende. Føler noen de har behov for hjelp fra radioamatørene er det bare å ta - kontakt!

Artikkeltags