Det er radioamatøren Knut Kolstad fra Molde som har fått det etter hvert så kjente kallesignalet som Marve Fleksnes - Rolf Wesenlund - brukte. Nettopp på grunn av dette holdt Post- og Teletilsynet unna dette kallenavnet, men ved en glipp ble det likevel utdelt.

Kontakter

Field Day - eller feltdagen på norsk - er en konkurranse som går ut på å skaffe seg så mange kontakter verden rundt du bare klarer i løpet av 24 timer. Denne konkurransen blir også avholdt av radioamatørklubber verden rundt.

Det opereres i tre klasser: NFD-stasjon, portabel stasjon og QRP-stasjon. Poeng gis for antall kontakter, antall bånd det opereres på og lignende. Poeng gis også for innlegg i massemedia. Såkalt dx-land langt borte står høyt i kurs.
Formålet er å gi norske radioamatører trening i å operere portable stasjoner uavhengig av nettspenning fra det offentlige el-nett og permanente antenner, samt å fremme rekruttering.

Og nettopp antenner er det mange av, for radioamatørene opererer på alle bånd. Interessen for denne formen for kontakt for flere av medlemmene startet med medlemskapet i walkie-talkie klubbene for en del år tilbake. Da sendte man såkalte QSL-kort til hverandre, noe som fortsatt gjøres. Kort fra Japan, New Zealand, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Tyskland, Danmark, Russland og Ukraina er bare noen av de kontakter medlemmene i Molde-gruppa har skaffet seg. Såkalt Aurora-kontakt kan også oppnås. Kontakt med USA oppnås best tidlig om morgenen.

Eksamen

Men man må ha eksamen også i dette, for å kunne operere radio, headset, mikrofon og morsenøkkel. Det fonetiske alfabet og morsesignalene må man kjenne til og kunne bruke for å oppnå kontakt. Over 60 tegn i minuttet må radioamatørene kunne oppfatte. Radiobølgene påvirkes imidlertid av årstid, klokketidspunkt og solflekkene på solen.
Radioamatørene leker seg ikke bare med dyrt radioutstyr, men brukes ofte i forbindelse med nødssituasjoner som oppstår, idrettsarrangement og lignende. Føler noen de har behov for hjelp fra radioamatørene er det bare å ta - kontakt!