– Uten at vi greier å bygge et partnerskap og nettverk mellom alle involverte mislykkes vi, sa fylkeskulturdirektør Arvid Blindheim da han ønsket de 30 i gymsalen i Bådalen skole velkommen til det første og eneste informasjonsmøtet om programmet og arbeidet som ventet i går kveld.

Et dramatisk kulturlandskap, mange kulturminner med verdiskapnings-potensiale, Atlanterhavsveien som Århundrets byggverk og strekningen Bud- Kårvåg som nasjonal turistvei, pluss fiskerbonden sin arv er stammen i prosjektet, som nå får en prosjektleder i hel stilling i fire år, og en bred styringsgruppe på 17.

– Tungvint kanskje, men styrken er bredden. Det er viktig at denne styringsgruppa trekker opp retningslinjene for arbeidet som skal gjøres. Vi foreslår også et arbeidsutvalget på tre som skal jobbe opp mot daglig leder, sa Blindheim.

Han visste ikke hvor mye penger prosjektet ville få, men at både Riksantikvaren og Kulturminnefondet stilte opp med midler, at fylket og kommuner vil bla opp, og at forhåpentligvis næringsliv og private vil bidra.

–- Nå setter mange aktører inn trykket nettopp mot aksen Bud-Kristiansund for å få til denne verdiskapningen, sa Blindheim, som hadde en fyldig stab med seg fra fylkeshuset; arkeolog, bygningsantikvar, bygningsverner, interiørarkitekt og rådgivere.