I forslaget til statsbudsjett foreslås det et kutt til studieforbundene på 40 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 20 %. Kuttet vil ramme 15 forskjellige

studieforbund, blant dem Studieforbundet kultur og tradisjon, som Nordmøre Ungdomslag er tilsluttet via Noregs Ungdomslag.

– Voksenopplæringstilbud er en betydelig del av virksomheten i mange lokallag. Dersom forslaget fra regjeringen blir vedtatt, vil mange kurs stå i fare, sier Oddgeir Løvold, leder i Nordmøre Ungdomslag.

Stort omfang

Ungdomslaget diskuterte forslaget til statsbudsjett på sitt styre møte på Fjordkroa på Aspøya i forrige uke. Kurstilbudet gjennom ungdomslaget er omfattende, men Løvold er ikke sikker på at så mange er klar over omfanget.

– I Møre og Romsdal var det avviklet 61 kurs med 504 deltakere i 2013. Det ble betalt ut 526.000 kroner i tilskudd. Nå risikerer vi å miste drøyt 100.000 av disse pengene. Lyngstad er et aktivt ungdomslag, med revyer og teaterkurs. Hvis vi bruker 2013-aktiviteten, vil de miste 5.280 kroner, sier Oddgeir Løvold.

Ivaretar kulturen

Lederen i Nordmøre Ungdomslag mener voksenopplæringstilbudene er med på å ivareta kultur og tradisjon og er en naturlig aktivitet for laget.

– Teatervirksomhet innebærer kunnskap om lyd og lys, tekster, kulisser, skuespiller- og taleteknikk. Dette er kunnskap man kan ta med seg over alt. Denne aktiviteten er noe av limet i mange lokalsamfunn. Og det er ingen andre som står parat til å ta over, sier Løvold.

Han håper det kan oppstå en samfunnsdebatt før regjeringen tar sin endelige beslutning. Og han håper flere vil forstå at voksenopplæringstilbud gjennom ungdomslag og andre frivillige organisasjoner er effektivt og rimelig.