Bræinlunden

Bræinlunden.

Bræinlunden.

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Bræinlunden som ligger like ved Festiviteten består av minnesteiner over de kjente komponistene og musikerne Christian Bræin, Edvard Bræin og Edvard Fliflet Bræin.

DEL

Minnelunden ble åpnet 19. oktober 1980. På 17 mai om morgenen bekranses lunden med tale.

Christian Bræin

Christian Bræin (1837-1912) ble organist i Kristiansund i 1875 og var en betydningsfull person i utviklingen av byens sang og musikkliv. Han var en dyktig komponist, i tillegg til at han spilte fiolin, dirigerte og arrangerte. Den gamle obelisken ble reist av byens korsangere i ca. 1920. I 1980 fikk steinen påmontert et por¬trett¬relieff i bronse, utført av kunstneren Kristofer Leirdal.

Edvard Bræin

Edvard Bræin (1887-1957) var født i Kristiansund. Han hadde organistutdanning og studieopphold i Oslo, Paris og Italia. Fra 1912 overtok han farens jobb som organist i Kristian¬sund. Edvard Bræin var drivkraften bak dannelsen av Kristiansund symfoniorkester i 1919. I over 30 år var han dirigent for dette orkesteret. Han tok også initiativet til operaoppførelsene i Kristiansund i mellomkrigsårene, i til¬legg til at han var en stor samler av folketoner. I alt samlet han inn rundt 500 folketoner som ble utgitt i 10 hefter. En del komposisjoner ble det også, den første laget han allerede i 1899 – en menuett for fiolin, cello og piano. Den første av komposisjonene hans som ble trykt var musikken til ”Gud Signe Norigs Land” som kom i 1905. Som komponist var han dypt forankret i de solide norske tradi¬sjoner som fikk sitt uttrykk gjennom komponister som Grieg, Nordraak og Svendsen. Han komponerte også syngespillet ”Hvite seil”.

Bysten er skapt av Aimée Døhlen, og var en gave til Edvard Bræins 70-årsdag den 3. april 1957. Den ble finansiert gjennom en innsamling i Kristiansund, Loge Syvstjernen og Bræins Mannskor.

Edvard Fliflet Bræin

Edvard Fliflet Bræin (1924-1976) er også fra Kristiansund og fikk sin musikalske utdannelse blant annet ved Musikkonservatoriet i Oslo, og ved konservatoriet i Paris.

Allerede i ung alder trådte han fram med sine egne komposisjoner, og han ble fra første stund betraktet som en av de mest lovende av de unge norske komponister. I dag er han regnet som en av landets fineste komponister. Han har komponert mannskorsanger, romanser, kammermusikk og tre symfonier – i tillegg til andre orkesterverk og de to operaene ”Anne Pedersdotter” og ”Den stundesløse”.

Bysten er laget av Arnold Hauk¬e¬land i 1977 for Den Norske Opera i Oslo. Nordmøre Sparebank bekostet en identisk kopi oppsatt i Kristiansund i 1980.

Det er også en minneplate på Edvard Fliflet Bræins fødested i Ole Jullums gate 12, gitt av ”Baillgjengen” i Oslo.

Artikkeltags