Sparebank 1 Nordvest har nettopp kjøpt Birkelunden på Frei. Eiendommen ble satt opp på siste halvdel av 1800-tallet .

-De fleste av bildene som presenteres her antas å være fra slutten av 1800-tallet, mens flyfotoet sannsynligvis er fra rundt 1950, sier en kvinne, som ønsker være anonym, til Tidens Krav.

Nicolay H. Knudtzon (1816-1895) oppførte Birkelunden på Frei i 1874-75.

-Opprinnelig het stedet Bjerkelunden, noe som senere ble endret til Birkelunden, forteller hun.

Norges rikeste mann

Mens de fleste rike fra Kristiansund bygde sine sommerboliger på Fannestranda utenfor Molde, valgte Knudtzon å bygge på Frei. Han er regnet som en av Norges aller rikeste menn på denne tiden og hadde en allsidig bakgrunn: Kjøpmann, skipsreder, visekonsul, stortingsrepresentant, bankdirektør og ridder av St. Olavs orden.

Om sommeren pendlet Knudtzon mellom Frei og sitt kontor i Kristiansund. Fra Birkelunden med hest og kjerre, og mellom Bolgvågen og byen med båten sin som ble ble rodd av fire menn.

Kona døde i barsel

Knudtzon giftet seg første gang i 1850 med Marie som døde i barsel i 1871. I 1872 gifter han seg på nytt, med Caroline Werring.

Bygde et slott

Birkelunden var sett på som et slott, og etter hvert var det flere av de mektige fra Kristiansund som fulgte Knudtzons eksempel og bygde sommerhus på Frei.

Eiendommen han kjøpte er på 12 mål, og på slutten av 1800-tallet bygde han "slottet" på 300 kvadrat og mange mindre bygninger bak hovedbygningen.

To løver vokter slottet

De to løvene er blikkfanget i portalen, og i hovedhuset finnes fortsatt mange gjenstander fra klippfiskadelels tid.

Det var mye "fint" folk på besøk hos Knudtzon. Mest kjent er nok prins Gustav av Sveriges visitas. Han ble senere ble kong Gustav V.

Før han ankom Birkelunden ble rommet, som han skulle bo i, pusset opp og innredet.

-Dette rommet står fortsatt intakt slik det var den gangen, fortsatt ifølge TKs anonyme kilde.

Stort klasseskille

Eiendommen gir oss et innblikk i hvordan de rike levde på 1800-tallet, og speiler det klasseskillet som var den gangen. Avstanden mellom tjenestefolk og herskap var stor.

Fort rik

Det har vært stilt spørsmål rundt hvordan Knudtzon kunne bli rik så fort. Han arvet en familiebedrift på konkursens rand. Men han bygde den raskt opp. Så fort at det har vært mange spekulasjoner rundt dette.

Mens de fleste satset på det spanske marked, dro Knudtzon til Brasil med klippfisk. Der var han først ute. Og lyktes.

Ungt ansvar

Allerede som 21-åring måtte han ta over. Faren døde, og Nicolay måtte drive firmaet videre sammen med sin mor.

Men Knudtzon kom ikke tomhendt til verden. Det var en lang rekke av Knudtzoner før han som hadde staket ut kursen, men Knudtzon selv fikk ingen sønn som kunne overta familiebedriften. Det sies at han var svært skuffet over dette.

Ny eier i på 30-tallet

Lars Grimstad kjøpte eiendommen av Knudtzon-familien i på midten av 1930-tallet. Inntil Sparebank 1 Nordvest nylig kjøpte eiendommen, har den vært i Grimstad-familiens eie i over 75 år.

Velgjøreren Knudtzon

Knudtzon ble ansett for å være en mann som ga mye tilbake til byen. Det er vel den del av arven etter Nicolay H. Knudtzon som Sparebank 1 Nordvest vil hedre, når de nå skal ruste opp det gamle feriestedet på Frei.