Før siste valg var Sp og Klinge garantisten for Romsdalsaksen. Nokre veker etter snudde dei tvert om og støtta sterkt Møreaksen. Slikt er å føre innbyggjarane bak lyset.

Før siste valg var Sp og Klinge garantisten for distriktskulane. Få veker etter valget la Sp ned den vidaregåande skulen i Vanylven, kutta 35 mill kr innanfor vidaregåande skular, klaga på sveltefora fylkeskommunar, og gjekk samtidig med 313,5 mill kr i overskot i fylket. Sp seier ein ting, gjer stikk motsatt.

Er det mulig å framføre frå Sp og Klinge meir greinalause påstandar om at Frp heva ferjeprisane? Alle som har fulgt med, veit at Sp, Ap og Høgre auka ferjeprisane til himmels her i fylket på 20 av 24 ferjestrekninger som SPp og co faktisk har ansvaret for. Frp derimot, tvinga regjeringa til å sette ned ferjeprisane med 25 prosent etter at Sp, Ap og regjeringa stemte imot Frp sitt framlegg om gratis ferjer. Igjen, seier Sp ein ting og gjer stikk motsatt i praksis.

Når Sp og Klinge direkte fører folket bak lyset ang Møreaksen, er eg rimeleg sikker på at innbyggjarane ikkje finn seg i dette den 13 september.

Stopp Møreaksen. Stem Frp.

Frank Sve, fylkesleiar, gruppeleiar og andrekandidat til stortingsvalget for Møre og Romsdal Frp