«Sopptember» er måneden for plukking av skogens gull

– Kantarell! hyler Micharee og kaster seg ned for å plukke skogens gull i lysningen under granleggen ved Viken Gård på Frei.