Da partidelegasjonene ankom hotellet mandag formiddag, dukket også nye ansikter opp: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Planen for mandagens samtaler er å fortsette der de slapp på fredag og «gå litt dypere», sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på vei inn til møtene.

– Vi har jo jobbet litt i helgen også, det har vært litt kontakt, sa han.

Det har vært taust fra sonderingene siden partitoppene ankom Hurdalsjøen Hotell mandag morgen.

Ingen avklaring

De tre partiene begynte sonderingene torsdag i forrige uke. Målet er å få avklart om det er grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger.

Men om Senterpartiet er villig til å gå i regjering med SV, er fortsatt i det blå.

Mens Aps mål er en flertallsregjering med alle tre, har Sps preferanse vært en Ap/Sp-regjering der SV ikke er med. SVs holdning har vært at de politiske sakene må avgjøre om det er aktuelt å gå i regjering.

Anonymt opplyses det til pressen at det «99,99 prosent sikkert» ikke kommer noen avklaring på dette allerede mandag.

Dermed ligger det an til at sonderingene vil fortsette iallfall til tirsdag.

Ikke satt tidsfrist

Når partiene nå har forsterket mannskapene i Hurdal, skyldes det ifølge en partikilde at det vil være behov for å bryte opp og arbeide i grupper når partiene skal gå mer i dybden på enkelte temaer.

Ifølge Støre er det viktig for prosessen at alle er trygge på de beslutningene som tas.

– Jeg har ikke satt noen frist på tid, vel vitende om at her må vi ta hverandre på alvor og lytte. Det er dumt å forhaste seg i en sånn startfase, sa han ved ankomst mandag.

– Men jeg mener vi er kommet veldig godt i gang med gode og ærlige samtaler.

Vil bruke tida som trengs

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare på hvor lang tid han tror det vil ta å få avklart om det er aktuelt å gå videre til formelle forhandlinger.

– De konklusjonene vi eventuelt trekker, vil legge føringer for flere år, så vi får bare bruke den tida vi trenger, sier Vedum til NTB.

Han sier sonderingene så langt har gått omtrent akkurat som han trodde.

– Vi får bare bruke dagen til å snakke om sakene grundig og skikkelig og gå de rundene vi trenger.

Erfaring fra Soria Moria

SV-leder Audun Lysbakken forteller at det fortsatt er to fra hvert parti som skal sondere, men at partiet mandag har tatt med seg Fylkesnes også for å få til enda litt mer effektive avklaringer i partiledelsen.

– Jeg skal bidra til effektivitet, raske beslutninger og det som trengs, sier Fylkesnes selv.

I selve sonderingene har Lysbakken med seg nestleder Kirsti Bergstø. Støre har med seg nestleder Hadia Tajik, mens Vedum har med seg parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Senterpartiet har dermed to politikere på plass på hotellet som også deltok i regjeringsforhandlingene på Soria Moria i 2005: Arnstad og Gjelsvik.

I tillegg er en rekke partirådgivere på plass på hotellet for å bistå – deriblant Aps sekretariatsleder Snorre Wikstrøm, som var referent på Soria Moria.

Forsikrer om god stemning

Før helgen ble sonderingene av enkelte kilder beskrevet som krevende. Men ifølge Lysbakken har det vært god tone.

– Og så er det helt reelle politiske utfordringer vi må gå løs på sammen. Så får vi se hva tiden bringer. Jeg tror alle vet hva som er viktig for SV, og så er det hvor langt vi kommer, som avgjør, sier han.

– At dette er viktige spørsmål som vi tar på alvor og bruker tid på, det kan jeg bekrefte. Men det er også en god og tillitsfull stemning, sier Støre.

Vedum vegrer seg for å sette noen merkelapp på samtalene.

– Nå får vi bare jobbe med sakene, det er det dette handler om, sier han.