Nytt Atlanten Stadion, Campus og Normoria kulturhus. Hvilke muligheter for Kristiansund til å blomstre opp igjen. At statsminister Jonas Gahr Støre la ned grunnsteinen til Campus betyr veldig mye. Det bidrar virkelig til å sette byen på kartet. Og at Campus skal bygges i tre synes jeg er interessant. Det blir liksom noe vi ikke har sett før.

Så kjære kristiansundere og andre nordmøringer: gled dere. Dette vil bli tidenes oppgang i Kristiansund. Og tenk hvilke ringvirkninger dette vil gi for blant annet næringslivet i byen.

Undertegnede må i denne sammenheng innrømme at Kristiansund har ligget litt i bakevja en noe tid. Det er vel og bra med Vestbase og aktiviteten der. Men dette alene er ikke nok. Vi kan ikke bli for avhengige av oljen.

Men det som gleder meg mest er at byen blir mye mer attraktiv for kommende studenter. Og dette er viktig. Også for den jevne mannen i gata. Jeg skal ikke spå for mye av fremtiden, men jeg sitter med en meget god magefølelse her. Tenk også hvordan nyvinningene kan utgjøre for boligmarkedet. Og nettopp ny boligbygging tror jeg er nøkkelen her.

Avslutningsvis vil jeg hedre politikerne i byen med ordfører Kjell Neergaard i spissen. Bra jobbet! Og måtte disse investeringene også komme de nye generasjonene til glede.