Gruppeleder for Høyre på fylkestinget i Møre og Romsdal, Anders Riise, hevder i Sunnmørsposten torsdag at man må sette overføringene til Kristiansund på pause til etter folkeavstemningen om regiontilhørighet som ble vedtatt i bystyret i torsdag. Dette er et rent soloutspill fra Anders Riise. Han er ikke alene. I det siste har det også vært vanskelig å drive viktig strategiarbeid for Nordmøre fordi enkelte kommuner mener dette er fåfengt så lenge prosess pågår og utfallet er usikkert. Jeg stiller meg spørrende til en slik holdning.

Fylkestingsgruppa til Høyre har ikke hatt noen form for møte angående saken. Soloutspillet representerer på ingen måte mitt syn på inntektssystemet i Norge og i Møre og Romsdal som går etter helt andre spilleregler enn pressmidler som forfektes her. Jeg minner om at en fjerdedel av inntekt INN til fylkeskommunen kommer fra Nordmøre, og registrerer ikke at Riise mener at disse også skal revurderes.

Smøla, Kristiansund og Aure er i sin fulle rett til å holde folkeavstemninger etter valglova, og jeg misliker sterkt innblanding når det gjelder prosess ute i kommunene fra fylkespolitikere uansett parti. Når det gjelder sak er Riise og andre i sin fulle rett til å mene det ene eller det andre, men la oss nå få ro i våre respektive kommuner på Nordmøre til å lande denne saken en gang for alle. Det fortjener Nordmøre virkelig.

Les også

Regionby, samarbeid og regionutredning