SNR: Optimalisert forprosjekt fortsatt 176 millioner over rammen: – Økonomien er krevende

Videre optimalisering vil kunne føre til ytterligere kostnadskutt, men i skrivende stund ligger SNR-prosjektet 176 millioner kroner over styringsrammen.