SNARVEIEN MARKUSSUNDET INN PÅ AREALPLANEN IGJEN

Ved revisjonen av arealplanen i 1996, ble gjeldende trase for en supplerende forbindelse til sentrum over Markussundet og Innlandet fjernet.

Dette er vel noe av det minst vidsynte kristiansundspolitikerne noen gang har foretatt seg, tydelig synliggjort ved trafikkulykken torsdag ettermiddag den 27.05.21 der trafikken ble låst i mer enn 6 timer.

Ulykken viste hvor sårbare byens transportårer er. Samtidig gjør ulykken oss i stand til å foreta en praktisk studie til forbedringer. En snarlig mht. prosedyrer, elektroniske informasjonstavle og bemanning. En mer langsiktig mht. justering av veisystem.

Her ble vi stående låst inn på rekke og rad uansett bestemmelsessted i mer enn 6 timer. Med Markussundforbindelsen på plass – supplert med elektroniske servicetavler på strategiske steder som en del av veisystemet – ville trafikken glidd nærmest normalt innenfor den gamle bygrensen mot Frei.

I stedet for å skape en «kortreist», komprimert og spennende by innenfor en sirkel – i sykkel og gåavstand til nærmest alt – strekte politikerne i stedet byen ut som en lang tarm uten noen form for reserve omkjøringsforbindelse.

Fylkeskommunen kommenterte revisjonene med bl.a. følgende ord: «Om sambandet definitivt skal skrinlegges før andre beredskapsmessige alternativ er utredet, er likevel en annen sak».

Begrunnelsen for å ta ut traseen fra kommunen sin side, var miljømessige komplikasjoner som et slikt samband vil kunne medføre på omliggende hus og grøntområder.

Konklusjonen må bli: Innfartsveiplanene bør revideres og suppleres med gamle og gode tanker. Først ved at den opprinnelige veitraseen over Innlandet igjen legges inn på arealplanen som nå er under revisjon. Dernest koordineres med det framtidig tenkte veisystemet. Her fikk vi en praktisk test og et spark bak. Et kaos som var kjent, men ikke tatt tak i.

Kanskje kan Omagata forlenges fra Vikan Handelspark og inn på den nye rundkjøringen som kommer ved Seivikakrysset også? Og kanskje kan Omsundbrua benyttes ved neste flaskehals. I alle fall for personbiler.