I skrivende stund snør det her jeg bor. Det er ikke mulig å slippe sauer ut i marka enda. Men jeg minnes grunnen til at jeg ble aktiv i rovdyrdebatten. Det var for ni år siden. Da det dukket opp en ulv i nærområdet og det var like mye snø i marka som nå. Den fikk aldri sjansen til å vandre videre, den ble drept fra helikopter av SNO.

Tapstallene for sau er altfor høye i landet. Tallene for sau og lam sluppet på beite og de som er innsanket igjen, blir levert Landbruksdirektoratet. Når jeg konfronterer rovdyrmotstandere i debatten med tallene påstås det ofte at det er mange mørketall fordi «bøndene orker ikke rapportere inn rovdyrtatte dyr når de ikke får erstatning.» Jeg finner dette argumentet totalt forkastelig. Det ble i 2021 erstattet 16.864 sau og lam tatt av rovvilt ifølge Miljødirektoratet, men totaltapet var 145.672 dyr. Det er med andre ord 128.808 sau og lam som ikke er bevist tatt av rovvilt. De som argumenterer med at bønder ikke «orker å sende inn tapstall» mener med andre ord at rovvilt har skylda for det som i dag så vemmelig kalles «normaltap» også i landsdeler det ikke finnes rovdyr. Og mange nekter å innse at tapstallene i utmarka er så høye på grunn av lidelser og sykdom, skader og fastsitting.

Nå er det ikke alle som overholder kravet til tilsyn som bare er en gang i uka – minimum. Mye kan skje dagen etter det tilsynet og når ikke engang en gang i uka blir utført er det ikke rart at svinnet blir så høyt. Sauer er levende individer, de lider, føler smerte, akkurat som deg og meg. Sykdom og skader, fastsitting og ryggvelt er bevist, det er et faktum at dette skjer på utmarksbeitet, men det er ikke like dramatisk å finne en renspist beingrind etter at åtseletere har vært der og gjort jobben sin i naturen. Derimot er det lett å hate rovdyr som er like mye natur, men som forårsaker hva som trigger menneskene: Synet av blod.

Utsatte dyr i natur er ikke natur. Sau er ikke natur. De fleste sauene er av NKS og en syntetisk rase, til og med NSG kaller Norsk Kvit Sau for en syntetisk rase, og likevel settes den ut i forhold den ikke klarer seg i, endog i områder bøndene vet at det kommer rovdyr år etter år. Og så har vi den samme karusellen gående igjen. Inkompetente bukker ved havresekken i rovviltnemnder krever rovdyr drept så syntetiske sauer kan gå i utmarka uten å være trygge for lidelser likevel. En underskriftskampanje signert av over 8.300 personer ble sendt samtlige politikere før rovviltnemndene skulle gjennomgås på Stortinget. Signaturene ønsket rovviltnemndene avviklet, for det hører ingen steder hjemme at det sitter folk med egeninteresser og fra partier som er imot rovdyr i Norsk natur, og skal bestemme hvor mange rødlista arter som skal drepes til fordel for overflod av sau. Særlig når antall rovvilterstatninger har gått ned år etter år, mens normaltapet i utmarka er det samme – og til og med økte drastisk fra 2020 til i fjor.

Det betyr ingen forskjell for sauen om den blir tatt av bjørn, ulv, jerv eller gaupe, i forhold til å brekke et bein og dø etter en uke når infeksjon og feber har fått kroppen til å bryte sammen. Ikke utgjør det store forskjellen for sauen om den går med jurbetennelse i et par uker, heller, eller sitter fast i et kratt og sulter i hjel, i forhold til å bli jaget og tatt av et rovdyr som dreper kjappere enn en infeksjon. Det er bare for menneskene det utgjør en forskjell å se resultatet av at rovdyr skaffet lett mat.

Dyrevelferdsloven sier at man ikke skal sette dyr i hjelpeløs tilstand. Hvorfor tillates det da at sauer år etter år blir utsatt for nettopp dette? Helt uavhengig rovdyr eller ikke! Er det ikke snart på tide å omstille sauedrifta, få ned antallet og øke produksjonen av det som verden har fokus på når det gjelder matkrisen? For jeg har til nå ikke sett et eneste ord i media ang. sau når matkrisen nevnes i kjølvannet av krigen i Ukraina …

Kildehenvisninger:

Landbruksdirektoratet https://ldir.statistikkdata.no/pt-900_del2_2021_land.html

Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/rovvilt/husdyr-tap/