Jeg har normalt et prinsipp om ikke å klistre merkelapper på politiske motstandere, men Arbeiderpartiets 1. kandidat Per Vidar Kjølmoen sin måte å drive politikk på får meg til å legge prinsippet til side.

Det er grunn til å reise kritikk når folk som er i ferd med å innta Stortinget ikke taler sant. Kjølmoen hevder at jeg ikke har gjort noe som helst annet på Stortinget enn å øke fergeprisene. For det første så vet Per Vidar Kjølmoen særdeles godt at fergetakstene på de aller fleste fergene i Møre og Romsdal styres av fylkeskommunen, altså av Arbeiderpartiet og deres kamerater i SP, SV, MDG, Rødt, Venstre og KrF.

Det er han som har satt prisene i været, ikke Frp. Når Kjølmoen hevder at de ikke har fått kompensert for å investere i el-ferger, så «glemmer» han de 150 millionene de fikk i tilleggsbevilgninger. Fylkeskommunen har fått økte bevilgninger, og samtidig som Kjølmoen og vennene hans satte opp fergetakstene så la fylkeskommunen frem et resultat som viste et overskudd på 300 millioner.

Kjølmoen har satt opp takstene uten grunn i en fylkeskommune som går med overskudd, men greier likevel å lirke ut av seg at Frp har sulteforet fylkeskommunene.

Nå når valgkampen er i gang så ikler Kjølmoen seg sin røde drakt og påstår at han skal halvere fergeprisene. Siden han er avslørt, har han selv justert ned ambisjonen til en tredjedel. Men dette skal ikke gjøres til neste år, må vite. Nei, først vil Kjølmoens Arbeiderparti vedta en utredning for det han kaller «en veldig stor ambisjon», noe som ikke kan tolkes som annet enn at det langt i fra er fergeprisene som er første prioritert å gjøre noe med for Arbeiderpartiet.

For så vidt er det også greit å ta med at Arbeiderpartiet aldri har levert et alternativt statsbudsjett hvor de tar ned fergetakstene. Altså greier ikke Arbeiderpartiet engang å prioritere lavere fergetakster selv i opposisjon. Nå skal de liksom få oss til å tro at de er så opptatt av å gjøre noe for kystbefolkningen.

Frp fikk gjennomslag for å sette ned fergetakstene med 25% i én smell. Arbeiderpartiet skal vurdere å redusere med like mye over 4 år. Og så greier Kjølmoen å si at det er Frp som mangler handlekraft?? Snakk om skyte seg selv i foten.

Les også

Ap vil halvere fergetakstene, Frp mangler handlekraft