Utredningen i Øykommuneprosjektet er gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning.

Sammen med ni andre øykommuner, er Smøla en del av dette prosjektet. Fedje, Hasvik, Leka, Kvitsøy, Røst, Solund, Træna, Værøy og Utsira er de andre ni, og rapporten som nå foreligger, vil være et verdifullt grunnlag for øykommunene i det videre arbeidet med reformen.

Liten gevinst

Utredningen konkluderer med at kommuner uten fastlandsforbindelse ikke vil ha noen gevinst av å slå seg sammen med andre.

– Rapporten, som er utarbeidet av et sterkt fagmiljø, er svært tydelig i sin konklusjon, sier smølaordfører Roger Osen.

Han sier rapporten nesten gikk lenger enn forventet i å fastslå at øykommunene bør bestå som egne kommuner etter reformen.

Osen er imidlertid tydelig på sitt mandat, og vil foreløpig ikke lukke noen dører til nabokommunene.

– Vi vil selvsagt bruke denne rapporten videre, men inntil kommunestyret foretar avgrensinger, vil vi fortsette som før.

Ifølge undersøkelsen sier 68 prosent av smølværingene at de vil bestå som egen kommune, mens 28 prosent ønsker sammenslåing.

– Dette er også et tydelig signal vi må ta med oss videre, sier Osen.

Ingen fordeler

Ifølge rapporten, vil et inntektssystem som erkjenner at god kommunal tjenesteproduksjon koster, også i små samfunn, være viktigere for økonomien i øykommunene enn å slå seg sammen med andre.

Rapporten viser at demokrati, evne til samfunnsutvikling og lokal stedsutvikling vil kunne svekkes ved kommunesammenslåing.

Det er også lite i utredningen som gir grunn til å forvente at tjenestene for øykommunens del blir mer «robuste» av å slå seg sammen med andre kommuner.