NT24: SpareBank 1 SMN leverte et resultat på 698 millioner kroner etter skatt i første kvartal 2022, og passerte for første gang utlån på 200 milliarder kroner.

Det kommer frem i resultatet for første kvartal, som ble publisert fredag.

– Selv om norsk økonomi er robust, det går godt i Midt-Norge og SpareBank 1 SMN leverer et sterkt resultat, er det med krig og flyktningestrømmer tett på oss som et dystert bakteppe., sier konsernsjef i SpareBank 1 SMN Jan-Frode Janson, i en melding.

Han er spesielt fornøyd med at banken for første gang har passert den historiske milepælen på 200 milliarder kroner i utlån.

Fortsetter veksten

– Vi har ingen direkte eksponering mot hverken Russland eller Ukraina, men bruker mye tid på rådgivning til kunder som er berørt av sanksjoner eller andre utfordringer som følge av den internasjonale uroen

Samlede utlån økte med 7,9 prosent og innskuddsveksten ble 11,4 prosent de siste tolv månedene. I første kvartal ble utlånsveksten innenfor bedriftsmarkedet på fire prosent, mot 2,6 prosent i samme periode i fjor. I personmarked økte utlånene med 1,6 prosent.

For første gang passerte banken den historiske milepælen på 200 milliarder kroner i utlån.

– Historien viser at vi har is i magen gjennom kriser. Vi er beredt til å stå opp for folk og bedrifter også gjennom denne krisen, akkurat slik vi gjorde gjennom pandemien. Det gjør vi ved å være tett på, sørge for korte beslutningsprosesser og vise at vi bryr oss. Vi er mer solide enn noen gang, og er mer enn klar til å ta imot flere kunder, sier Janson.

Internasjonal uro

Kvartalet er preget av flere ekstraordinære hendelser og forhold som påvirker resultatet. SpareBank 1 Gruppen leverer et betydelig lavere resultat enn samme kvartal i fjor. Det skyldes i stor grad de krevende makroøkonomiske forholdene, i tillegg til at forsikringsselskapet Fremtind har hatt store utbetalinger som følge av blant annet større antall naturskader.

SpareBank 1 SMN har satt av minimum 2 millioner kroner av samfunnsutbyttet til å bistå i den humanitære katastrofen som følge av krigen i Ukraina. 1 million kroner er allerede donert til de store internasjonale hjelpeorganisasjonene som er til stede i og rundt Ukraina.

I tillegg er det nå opprettet en egen ordning hvor lag, foreninger og andre frivillige kan søke om støtte til å skape aktiviteter og tilbud til flyktningene som kommer til Midt-Norge. Ordningen har så langt fått god respons.

– Det varmer å se det enorme engasjementet folk og frivillighet i hele Midt-Norge har for å hjelpe de som er rammet av krigen i Ukraina. Når vi ser at engasjementet er like stort for å stille opp for å ta imot og inkludere flyktningene som kommer hit, er vi glad for å kunne støtte opp om dette gjennom vårt samfunnsutbytte, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.