Nok en gang kom det nye nasjonale innstramninger. Regjeringen og FHI er redde for at de ikke klarer å tøyle de nye muterte korona-virusene. Folket skal skjermes fra smitte så godt det gjøres kan. MEN IKKE små og store som er i skolen.

De muterte virusene smitter overraskende lett, de gir mer alvorlig sykdom og flere på sykehus.

En meters avstand er derfor økt til to meter for å unngå smitte. MEN IKKE i skolen.

I skolen på gult nivå heter det: «Prøv å holde meteren om det lar seg gjøre». Og det gjør det jo ikke! Ikke når lille Per har slått seg og trenger trøst, eller Beate trenger hjelp med matteoppgavene eller knyting av skolissene, eller Nils skal vise hvor glad han er i læreren eller medelevene sine, og trøkker til med en skikkelig stor og overraskende klem. (PS: De samme eksemplene gjelder på rødt nivå.)

Du får kun ha to personer på besøk. Hold dine sosiale kontakter på et minimum, heter det i de nye nasjonale reglene. UMULIG i skolen. I skolen møter enkelte ansatte både tre og fire klasser hver dag. Og siden barn er fritatt fra alle de strengeste tiltakene, møter de i sin tur fritt elever fra andre skoler og andre bydeler. På trening, på korps eller på korøvelsen. Kommer det smitte til byen vår, har den gode vekstvilkår hos våre yngste.

Smitter også blant de yngste

De muterte virusene har vist seg å smitte i alle aldersklasser, inkludert barn i barnehager og skoler. I sterkt nedstengte Oslo er det barnehageassistenter som er den yrkesgruppen hvor flest er smittet så langt i år.

Regjeringen innfører hjemmekontor for flest mulig. IKKE GJENNOMFØRBART i skolen. Og vi spør: Hva hjelper det med hjemmekontor når barna dine går på skolen, og daglig risikerer å dra med smitte hjem fra alle oss som er på skolen?

Denne helt bevisste mangelen på smittevern i skolene i forhold til resten av samfunnet er ikke greit! Det vi har for å beskytte ansatte og elever med i skolene er rett og slett såpevann, antibac og litt lufting i friminuttene! Og det holder ikke! Barn og voksne som enten jobber på eller går på skole, har rett på en trygg arbeidsplass, på lik linje med alle andre i samfunnet vårt.

Les også

KS må slutte med ansvarsfraskrivelsen

Slik det er nå ofres både elever og ansatte på skolene for å holde hjula i gang i samfunnet vårt. Arbeidsmiljøloven gjelder også for oss! Vi HAR rett på en trygg arbeidsplass. Og vi spør: Står samfunnet klart til å ta imot de av våre kolleger som har stått hardest i dette, skoleansatte som møter veggen psykisk av å ikke ha en trygg arbeidshverdag? Som er redde for å ta med smitte hjem, eller ta med smitte hjemmefra til skolen?

For å få en mest mulig trygg hverdag trenger vi: Større/flere lokaler. Vi trenger færre elever per klasse/kohort. Vi trenger ordninger som minimerer hvor mange personer både elever og ansatte trenger å ha som nærkontakter i skolehverdagen. Ved mye smitte trenger vi at skolene stenges ned, og at både vi og elevene kan føle oss trygge på et hjemmekontor. Vi også.

Elevene ofres med grunngiving i at de oftest ikke blir så syke av korona. Vi voksne skoleansatte ofres helt i det stille. Vi nevnes ikke en gang når Høie, Solberg eller FHI holder sine pressekonferanser, og sier at de «skåner» skolene.

Det er de sårbare barna som trenger skolen, sier politikerne. Det er derfor skolene må holdes åpne for enhver pris. De sårbare barna får lov til å gå på skole, selv når skolene er nedstengt, minner vi om. Og vi ber ikke om stengte skoler, men om bedre smittevern på våre åpne skoler!

Dette er ikke greit

Også mange barn er redde for å ta med smitte til sårbare familiemedlemmer der hjemme. I elevråd har elevene våre gitt uttrykk for at de synes det er skummelt at de må sitte så nært elever fra andre kohorter på skolebussen. Disse barna er også sårbare i denne tiden vi lever i.

Skolene drives med smittevern tilpasset et virus som var sagt å ikke smitte blant barn og unge. Den nye muterte varianten vet vi smitter blant alle. Men i skolene blir vi nå nærmest bedt om å late som om vi ikke vet dette. Samtidig som vi skriver dette, publiseres den nye smittevernveilederen for grunnskolen. Og det triste er at den ikke forandrer på noe av det vi har skrevet om i dette brevet. Den gir elever over 13 år mulighet til å bruke munnbind. Ja, det var stort sett den eneste endringen vi fikk, etter at våre fagforeninger har bedt om strengere og bedre smittevern i månedsvis.

Foreldre, skoleansatte, elever: Dette er ikke greit! Dette er ikke rettferdig behandling av verken skoleansatte eller elever og deres familier! Vi krever bedre smittevern i skolen!