Smittesituasjonen er nå under kontroll i Kristiansund. Dette skriver Kristiansund kommune i en pressemelding som ble sendt ut søndag kveld.

Det blir nå tillatt å besøke dine kjente på sykehjem og på Storhaugen helsehus. Det er tillatt å samles ti personer til arrangementer innendørs. På utendørs arrangementer blir grensen nå 200 personer, på steder med fastmonterte seter er det maks 600 personer. Det er tillatt 50 personer til stede i begravelser og bisettelser, selv om setene ikke er fastmontert.

- Stor glede

I vedtaket heter det at kommunen opphever de lokale tiltakene fra og med 18. januar 2021 går over til nasjonale vedtak og anbefalinger.

- Det er med stor glede vi nå kan informere om at vi har slått ned det store smitteutbruddet som startet i julehelgen. Jeg vil rette en stor takk til byens innbyggere for lojalt å følge våre påbudte og anbefalte smitteverntiltak. Dette har i stor grad bidratt til at vi nå kan legge dette utbruddet bak oss. For å redusere risikoen for å få nye utbrudd så ber jeg om at alle fortsetter å ha fokus på de nasjonale tiltakene framover, sier ordfører Kjell Neergaard.

Søndagens vedtak i kriseledelsen åpner også for at badeland, bowlinghall, bingohaller, treningssentre, lekeland og ishall kan holde åpent som vanlig. Det lokale vedtaket om begrensninger på antall personer på serveringssteder med skjenkebevilling oppheves også.

Takker befolkningen

Ordfører Kjell Neergaard og kommuneoverlege Askill Sandvik roser befolkningen og takker for god hjelp i et krevende utbrudd.

- Jeg vil takke befolkningen for en enestående oppslutning med tanke på munnbindbruk. Det er ikke tvil om at dette har fungert, og befolkningen kan fortsatt benytte munnbind i situasjoner hvor du ikke klarer å holde avstand. Vi har flere rapporter om at presymptomatiske korona positive som har vært i det offentlige rom over tid, men som har brukt munnbind og av den grunn begrenset videre smitte. Vi ber om at befolkningen reagerer like raskt neste gang det blir behov for en bredere munnbindanbefaling, sier kommuneoverlege Askill Sandvik.

Anbefaler fortsatt munnbind

Ved lav smitte i samfunnet er effekten av munnbind mer begrenset, men kan likevel ha en funksjon i å begrense asymptomatisk smitte. Den sterke anbefalingen om bruk av munnbind endres slik at man ikke lenger sterkt anbefaler munnbind generelt i offentlige rom innendørs.

Munnbind anbefales fortsatt til:

Besøkende i sykehjem.

Ansatte i sykehjem og hjemmesykepleie i situasjoner hvor en meters avstand ikke kan overholdes.

Skoleelever og andre som tar kollektiv transport i pressperioder hvor det er vanskelig å holde avstand.

Her er vedtaket:

Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, søndag 17. Januar 2021.

Vi har vært gjennom et alvorlig utbrudd av koronavirus i Kristiansund. Utbruddet er nå slått tilbake. På bakgrunn av dette opphører de lokale vedtakene som gir begrensninger i forhold til:

a) Arrangementer

b) Treningssenter, Badeland, bingohaller, Bowlingen og skøytehall

c) Max antall personer på steder med skjenkebevilling

d) Besøksforbud på sykehjem som nå kan foregå på besøksrom

Vi går nå over til nasjonale vedtak og anbefalinger.

De lokale vedtakene opphører fra 18.01.2021.

I forhold til undervisning og skole, samt idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og breddeidrett, må man avvente Regjeringas vedtak 18.01.2021 før eventuelle endringer. Det samme gjelder skjenkestoppen og besøk i private hjem.

Inntil videre fortsetter ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå.