Smitte påvist hos 70 utenlandske arbeidere i Vestnes