Debatten skjer i Molde – og det er Nei til giftfritt Nesset som arrangerer debatten. Det bærer også innledningene av, som «hvorfor Rausand ikke er egnet som lokalitet for et anlegg og deponi for farlig avfall – og hvorfor er dette en trussel for regionen» og «hvorfor frykter også mange i Nesset et giftdeponi».

De politiske partiene innleder deretter til paneldebatt, før det blir paneldebatt.

Også 1. nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, som besøkte Nesset tidligere onsdag, blir med i debatten. Hun har vært så klar i sin tale at hun er inhabil i saken når regjeringa skal ta drøfte saken.

– Møre og Romsdal FrP mener det er helt feil å legge et giftdeponi på Raudsand, sier Listhaug, som onsdag møtte naboer til det som kan bli et nytt deponi. Nesset kommune har nemlig vedtatt en reguleringsplan som kan være starten på at det åpnes for et slikt deponi på Raudsand. Listhaug er i likhet med nabo Synnøve Harstad bekymret for konsekvensene av et slikt deponi i Møre og Romsdal. Listhaug mener derfor det er viktig å få inn politikere i nye Molde kommune som vil kjempe mot dette, og som vil omgjøre vedtaket som er fattet i Nesset kommune.

– Jeg frykter at et giftdeponi i Møre og Romsdal vil være negativt for vårt omdømme. Vi har en flott natur å ta vare på som er grunnlaget for turistnæringen. I tillegg er det stor matproduksjon i området, både fisk og landbruk. Stedet er ikke egnet for et giftdeponi. De få arbeidsplassene dette vil gi vil ikke oppveie for alle de vi kan miste innenfor andre næringer, sier Listhaug, som håper hun kan få et klart svar fra de andre partiene om de vil støtte være med å stanse deponiet i nye Molde kommune.