Slik vil de bygge ut havneområdet: – Folk skal føle seg velkommen

Nå er forslag til reguleringsplan for Campus Kristiansund sendt inn og klar for behandling hos planmyndighetene.