Onsdag nådde SNR-prosjektet målet om å få råbygget for den ene høyblokka på Hjelset tett før jul.

Snøværet i desember har – ifølge en pressemelding fra Helse Møre og Romsdal – vær krevende for hent og deres underleverandører.

– Jeg vil rose Hent for godt utført arbeid og for at de holder framdriftsplanen for sitt arbeid. No starter arbeidet med å tørke fuktigheten ut av bygget før det innvendige arbeidet starter opp i februar, sier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal i pressemeldingen som ble sendt ut onsdag.

I akuttbygget har det innvendige arbeidet vært i gang siden tidlig i høst.

Onsdag fikk prosjektstyret – blant annet – se det pågående arbeidet inne i akuttmottaket og korttidsposten som skal etableres i det nye sykehuset.

Tett

I løpet av våren skal hele det somatiske bygget, samt psykiatri- og habiliteringsbygget, være tett.

Bemanningen på byggeplassen vil øke i takt med at det innvendige arbeidet kommer i gang i stadig flere bygg.

Våren 2023 skal også det optimaliserte forprosjektet for SNR Kristiansund legges fram til styrebehandling i helseforetaket.

– I desember i fjor var det i hovedsak fundamentarbeid på byggetomta, og nå 12 måneder senere ser vi store deler av bygget oppe. Det er imponerende og viktig for å sikre at vi når målet om full drift våren 2025, sier Heidi Nilsen, som leder prosjektstyret.