Slik skal 5.000 eldre kristiansundere massevaksineres