Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir den nye domstolen

Med virkning fra 26. april 2021 blir de fire domstolene i Møre og Romsdal slått sammen til Møre og Romsdal tingrett, og det blir ett felles verneting.

Det skriver Domstoladministrasjonen i en pressemelding.

Domstolen skal drives gjennom fire likestilte avdelinger, og med rettssteder i Volda, Kristiansund, Molde og Ålesund.

Den nye domstolen blir ledet av en felles sorenskriver og administrasjon, og den nye sorenskriveren for rettskretsen er Kirsti Høeg Bjørneset, som for tiden sorenskriver i Sunnmøre Tingrett, heter det videre i pressemeldingen.

Når det kommer til dommere og saksbehandlere, skal disse ha kontorsted på rettsstedet der de allerede er ansatte.

Endringen av domstolstrukturen i Møre og Romsdal fører til at antall tingretter blir redusert fra 60 til 23, og antall jordskifteretter blir reduserte fra 34 til 19. Bakgrunnen for endringane av domstolsstrukturen er behov for større fagmiljø og kompetanseheving. Et større fagmiljø skal videre legge til rette for bedre ressursutnytting i domstolene. Samtidig har den nye strukturen tatt omsyn til ønske om å oppretthalde nærhet til innbyggerne.

Digital behandling av saker fører til at mange oppgaver kan utføres uavhengig av kontorplassering.

Saker skal som hovedregel fordeles til avdelingene slik de ville ha blitt fordelt før strukturendringene, men i unntakstilfeller vil det kunne være aktuelt å overføre rettssaker mellom avdelingene, i tillegg til at det kan bli aktuelt at dommerene reiser mellom avdelingene.

Les også

Kutter tre sorenskrivere i Møre og Romsdal: – Dette er sniknedlegging

Les også

Vil beholde domstolene i Kristiansund og Surnadal som i dag

Les også

Stille nedbygging - vi fortsetter å miste statlige arbeidsplasser

Kommentarer til denne saken