Sletta verft: – De utenlandske arbeiderne som brøt karantenereglene i Trondheim skulle ikke til oss