Mitt leserinnlegg i Tidens Krav den 4.12.2021 vedrørende torpedojageren «Sleipner» førte til mange innlegg i en gruppe på Facebook som har Kristiansund og Nordmøre som tema. Jeg vil derfor gjerne gi tilsvar til noen av disse innleggene og kommentarene her i avisen.

Enkelte innlegg på Facebookgruppens side var sterkt tvilende til at «Sleipner» befant seg i Kristiansund den 9. april 1940, og det ble hevdet at denne opplysningen var feil. Det ble påstått at «Sleipner» befant seg i Molde den 9. april. Det ble stilt spørsmål ved om det hadde vært tyske fly over byen i tiden 9.-12. april og om «Sleipner» hadde skutt mot tyske fly dersom skipet hadde befunnet seg i byen. Videre ble det bastant erklært at: «Ingen marinebåter lå på havna her etter 9. april.» Denne påstanden blir gjentatt, og blant annet ble følgende skrevet: «Så hvis det ikke lå marinefartøy i havna i Kristiansund etter 9. april (som jeg også mener), hvilken relevans har da innlegget i Tidens Krav?».

Disse eksemplene og andre uttalelser er etter min mening med på å undergrave de faktiske forhold som utspant seg i Kristiansund og på Nordmøre i løpet av de første dagene av den tyske invasjonen av landet vårt.

Med leserinnlegget den 4. desember vil jeg vise til de faktiske forhold slik de er beskrevet i boken «Jageren Sleipner i Romsdalsfjord sjøforsvarsavsnitt april 1940», utgitt i 1999. Blant bokens kilder er loggbøker fra «Sleipner», «Trygg», «Sild», samt dagbøker fra skipenes besetningsmedlemmer. Jeg har ikke sett eksempler på at opplysningene som er gitt i denne boken blir tilbakevist med dokumentasjon.

Miner ved Bud

Hendelsesforløpet i boken begynner klokken 6 om morgenen den 8. april 1940. Den britiske og franske sendemann i Oslo meddelte da at Royal Navy hadde lagt ut miner i Vestfjorden, på Hustadvika og ved Stad. Da jageren «Sleipner» ankom Hustadvika, ble de vist en skisse over minefeltet på 300 miner av britene som de hevdet var lagt ut ved Bud.

Morgenen den 9. april patruljerte «Sleipner» ved det britiske minefeltet på Hustadvika. Først på nyhetene på radioen klokken 08:00 fikk skipssjefen, kaptein Ullring, kjennskap til krigsutbruddet. Han valgte da å gå inn til Kristiansund og ankom Kristiansund klokken 10:15. Torpedobåten «Sild» lå da allerede i Kristiansund. Den hadde ligget i Hestvika på Hitra natt til den 9.april. Kaptein Ullring forsøkte gjentatte ganger å få kontakt med Trøndelag og 2. Sjøforsvarsavsnitt i Bergen (på dette tidspunkt var allerede kontorene til Trøndelag sjøforsvarsavsnitt besatt av tyskerne).

Etter ankomst i Kristiansund den 9. april var det samlet oppstilling om bord i «Sleipner». Fotografiet som fulgte mitt leserinnlegg kan være fra denne oppstillingen, eller det kan ha blitt tatt tidligere på våren da «Sleipner» patruljerte kysten av Møre og Trøndelag og Kristiansund var som regel stasjonsstedet.

Først omkring klokken 14:00 onsdag den 10. april oppnådde kaptein Ullring kontakt med sjefen for 2. Sjøforsvarsavsnitt, kontreadmiral Tank-Nielsen som da befant seg på Voss.

«Sleipner» gikk den 10. april inn til Torvikbukt for å rigge til utstyr for å fjerne miner på Hustadvika og returnerte så til Kristiansund om kvelden.

Ble beskutt

Tidlig om morgenen den 11. april beskjøt kanon- og mitraljøseskyttene om bord «Sleipner» for første gang et tysk fly som kretset over byen. Flyet var av typen Heinkel 111.

«Sleipner» ble beordret til å gå til Romsdal og stå for forsvaret av fjordene der. Det var samlet mye folk på kaia i Kristiansund da «Sleipner» og «Sild» kastet loss for å gå til Molde om formiddagen den 11. april. Besetningene var i krigsberedskap og gikk med livbelter på. I det skipene forlot kai stemte noen i med «Ja vi elsker» og mange sluttet seg til. Det fortelles at det var en høystemt og alvorlig stemning. «Sleipner» og torpedobåten «Sild» ankom Molde ved 13:40-tiden og ble der mottatt av befolkningen med «Ja vi elsker». Dette er i kortversjon innsatsen til «Sleipner» under de første krigsdagene på Nordmøre.

Man kan lese mer om skipets, med andre ord mannskapets, fantastiske innsats under krigshandlingene i Romsdalsfjordene og heltemodig aktivitet etter overfart til England før retur til Norge etter krigen i boken som er skrevet om skipet. Jeg finner det verdt å nevne at den 13. april, mens skipet lå i Molde, så kom Donald Aas fra Kristiansund om bord. Han hadde den 9. april vært stasjonert på «Olav Trygvason» i Horten og hadde der deltatt i kampene på havna i Horten.

Måtte regnes med

Når det gjelder årsaken til at Kristiansund ble bombet vil jeg vise til notene til kapittel 3 i boken om «Sleipner» som sier: «Tyskerne hevdet at de mål som ble angrepet var utpekt fra et militært aspekt, og at de ødeleggelser som ble påført sivilbefolkningen og bebyggelsen var en indirekte følge av nærheten til målene. De mente derfor at dette var noe av den kostnaden som måtte regnes med. Hubatsch, Walter, «Weserubung 2. Gottingen» 1960 s.176.

Fra det tidspunkt det ble klart at britene på grunn av nederlagene på landfronten i Gudbrandsdalen ble nødt til å evakuere via Åndalsnes for ikke å bli tatt til fange bombet tyskerne alle tenkelige utskipningssteder, særlig hardt gikk det utover Åndalsnes, Molde og Kristiansund.

Bombingen av Molde fant sted fra den 17. til den 24. april. Bombingen av Åndalsnes startet lørdag 20. april og varte i 10 dager. Bombingen av Kristiansund tok til søndag den 28. april og varte i 4 dager til den 1. mai.

Til slutt vil jeg nevne at det i diskusjonen i Facebook-gruppen har blitt hevdet at skipet «Commonwealth», som deltok i forsvaret av Romsdalsfjordene, var en engelsk tråler. Dette medfører ikke riktighet. Skipet ble høsten 1939 rekvirert fra eieren Kr. Gjølberg i Oslo av den KNM til bruk som vaktskip. Den 9. april befant det seg på Hustadvika og deltok senere i kamphandlingene i Romsdalsfjordene. I mai ble den bombet og satt i brann av tyske fly ved Grip. Tyskerne slepte fartøyet inn til Kristiansund, det ble reparert og tatt i bruk som Vorpostenboot. Fartøyet på 179 brt. ble bygget i 1912 og hadde et meget langt og omflakkende liv til det endte sine dager i 1977.

Les også

Var det derfor Kristiansund ble bombet?