Slagkraftig klubb snart i mål med eget klubbhus

I 2015 hadde klubben 15 medlemmer.