Gå til sidens hovedinnhold

Slaget ved Solskjeløya i Nordmøre Historielag

Sverre Jansen, lederen i Nordmøre Historielag, kunne nok en gang ønske en stor forsamling velkommen til historisk møte i Bystyresalen på mandag 22. november. Og denne gang var det historisk «sus» over møtet. Tustningen og den tidligere læreren Hallvard Husby var kveldens foredragsholder og emnet var slagene på Solskjeløya på slutten av 800-tallet. Han fortalte først litt om øya – som for noen tiår sida hadde 40 beboere – i dag er det bare 14 igjen. Det har bare vært to gardsbruk på øya – Solskjel nord på øya og Solskjær-Ødegård på sørsida, dit kabelferja går. Men det har vært mange husmannsplasser under gardene.

Han viste et kart over øya og alle holmene rundt, og han viste til at bosettingene lå langt tilbake i tid og funn har vist bosetting både i steinalderen og i bronsealderen. Vikingtida var en del av bronsealderen og det er funnet flere gravrøyser på selve øya og på «Storøya». Det skulle vise at Solskjel kunne vært ei strategisk øy i vikingtida.

Snorre Sturlasson er den som har gitt oss opplysninger om at øya hadde vært et slagsted for to slag rundt 870 – tallet. Enkelte forskere har antyda at det ene slaget muligens kunne vært det største Harald Hårfagre hadde i kampen om å legge Norge under seg.

Kongen over Mørefylkene – Huntjov og sønnen Solve Klove, sammen med kongen i Romsdal, Nokkve – gikk sammen om å gå mot Harald. De to flåtene møttes ved sørsida på Solskjel, men Harald viste seg å bli for sterk og vant slaget og begge småkongene falt. Men Huntjov sin sønn, Solve Kolve, rømte sørover. Harald satte sin støttespiller Ragnvald Mørejarl til å styre Mørefylket.

Solve Klove dro til Sogn og samla støtte for å frata Harald makta på Møre. Nok en gang treftes deres flåter ved Solskjeløya og Snorre fortalte at det blei et hardt slag. Men med Harald sjøl i spissen dro han i land seieren og de fleste småkongene ble igjen drept, mens Solve Klove nok en gang klarte å rømme bort.

Etter at Husby hadde fortalt denne historia, fortalte han at mange hadde snakka om det det burde vært laga til et spel om dramaet. Men det var først for 43 år sida at dette blei gjennomført. Da hadde dikteren Ingeborg Aasen Watten, med røtter fra Tustna, laga et manus, som ungdomstrinnet på Tustna satte opp med lærer Hans Viggo Gaarden i spissen. NRK, ved sin lokale representant Oddvar Grytli, fikk laga en film om forberedelsen og slaget, som kom på TV i beste sendetid. Denne filmen viste Husby, som avslutta litt originalt, for den ble avslutta med at Harald Hårfagre blei klippet av Ragnvald Mørejarl på Solskjeløya!

Hallvard Husby fortalte at Aure Historielag arbeider med å få satt opp en minnestein på øya og informasjonstavler på øya og Nordheim. Det er en økonomisk sak, men også en kommunikasjonssak. Det er øya som er interessant, men da må det ordnes med ferjetransport i sommerhalvåret. Det vil koste mye, men Aure Historielag vil jobbe med saka i tida som kommer, avslutta Husby.

Han fikk applaus for et greit og tydelig foredrag.

I spørsmålsrunden etter ei lita kaffepause, var det flere som benytta muligheta. Det kom bl.a. spørsmål om ny oppføring av spelet. Her svarte han at manuset til spelet ligger der, men det kreves veldig mye arbeide med å sette det opp igjen og ungdomsskolen er flytta til Aure. Han fortalte også at de hadde planer om å bruke GEO – radar til neste år for å finne rester etter slagene.

Leder Sverre Jansen takka for et godt foredrag og overrakte Husby historielagets kopp og klippfisk. Han orienterte om vårens program og ønska velkommen til vinterens første møte 10. januar og takka for godt oppmøte på årets siste møte.

Kommentarer til denne saken