– Regjeringen startet tilleggsforhandlinger med sikte på å bli enige med jordbruket om en kompensasjon for økte kostnader. I lys av det kommende regjeringsskiftet, mener jeg det er ryddigst at forhandlingene sluttføres på et senere tidspunkt i et så viktig spørsmål som bondens inntektsmuligheter, sier Bollestad til NTB.

Beslutningen om å utsette forhandlingene er blitt meddelt partene i jordbruksoppgjøret. I begrunnelsen vises det til at det stor usikkerhet knyttet til kostnadsutviklingen framover og den politiske situasjonen.

Ikke fornøyd

I en pressemelding skriver Norges Bondelag at de langt ifra er fornøyd med dette. Leder i Norsk Bondelag Bjørn Gimming sier at de har lagt til rette for å avslutte tidlig.

– Fra jordbrukets side har vi lagt til rette for at forhandlingene kunne bli avsluttet så tidlig som mulig. Regjeringen Solberg starter forhandlinger, skyver så fra seg ansvaret, og setter bøndene i en alvorlig situasjon. Det er jeg skuffa over, det følger dessverre opp en manglende satsing på landbruket næringa har opplevd disse årene, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming i pressemeldingen.

– Mens Solberg-regjeringa trår vannet, fortsetter bondens kostnader å øke. Tilleggsforhandlingene må starte opp så raskt det er mulig etter at ny regjering tiltrer. Det haster for å sikre kompensasjon til bonden raskt, sier Gimming.

Stor usikkerhet

Disse tilleggsforhandlingene omhandler økte kostnader på gjødsel og byggevarer, og bygger på et felles tallgrunnlag fra fra Budsjettnemnda for jordbruket. Det ble presisert i august at den ekstraordinære kostnadsveksten på elektrisk kraft, skal tas opp senere. Den informasjonen man hadde da ga ikke nok grunnlag for vurdering av kostnadsveksten.

– Bare siden jordbruket ba om tilleggsforhandlinger i juli, og fikk aksept for det, har kostnadene fortsatt å øke betydelig. Uforutsigbarheten for bonden som skal gjøre sine innkjøp for neste års produksjon, er stor. Det kan foreligge ny informasjon om kostnadsveksten som må hensyn tas når forhandlingene blir gjenopptatt. Vi vet allerede at inntektsveksten som Stortinget la til grunn i sitt vedtak før sommeren, er spist opp av kraftig økte kostnader, avslutter Bjørn Gimming.