109 flyteknikere er i streik. Natt til fredag blir ytterligere 39 flyteknikere omfattet dersom konflikten ikke løser seg. Avstanden mellom partene var i helgen så stor at det ikke var mulig å komme til enighet i meklingen. Norsk flyteknikerorganisasjon (NFO) krevde 60 kroner mer i timen. Det mener NHO Luftfart er helt urealistisk og viser til at frontfaget i industrien fikk et tillegg på 4 kroner i timen. En flytekniker tjener i snitt 780.000 kroner, medregnet tillegg. SAS, Widerøe og Norwegian er rammet av streiken. Flere flyavganger har allerede blitt innstilt.

«Vi er i en situasjon hvor det er uakseptabelt med et lønnstillegg som frontfagene. Flyteknikeryrket må ha nivåheving av lønn nå», sier NFO-leder Jan Skogseth. Han hevder at flyteknikeryrket ikke lenger er konkurransedyktig.

Men konflikten dreier seg ikke bare om lønn. NHO Luftfart vil nemlig nekte NFO forhandlingsrett for den gruppen teknikere som jobber med å gi råd til pilotene når det oppstår tekniske problemer. «Dette kan vanskelig beskrives som annet enn fagforeningsknusing», hevder NFO. I tillegg er flyteknikerne opptatt av den store belastningen nattarbeidet medfører for mange av medlemmene. Siden flyene er i lufta på dagtid må det meste av vedlikeholdet utføres om natten.

Det hører med til bildet at flybransjen ble hardt rammet under koronapandemien og nå sliter med høye drivstoffpriser som følge av Ukraina-krigen. NHO Luftfart er også forpliktet til å følge normen som ble satt i lønnsoppgjøret for industrien. Her var rammen 3,7 prosent lønnsøkning. De 430 medlemmene i Norsk flytekniker organisasjon forlanger i realiteten 17-18 prosent. Det er kort og godt et urealistisk krav.

Flyteknikerne er selvsagt i sin fulle rett til å streike. NFO er en selvstendig fagforening som ikke er tilsluttet noen av de store hovedorganisasjonene. Men NFO har stor makt siden foreningen organiserer autoriserte flyteknikere. Foreningen er dermed i en slags monopolsituasjon.

Mange tiårs erfaring og forskning er klar: Dersom frontfagsmodellen forvitrer eller kollapser, vil Norge få høyere arbeidsledighet, svekket konkurranseevne, større lønnsforskjeller og ikke minst lavere produktivitetsvekst.

Streiken blant flyteknikerne kan bli langvarig. Det skal nemlig mye til før regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Så lenge det ikke er fare for liv og helse kan streiken fortsette. Nordmenn som har planlagt ferietur med fly ligger i så måte dårlig an.

Fagforeningsledere som starter en streik, må alltid tenke gjennom hvordan de skal komme ut av konflikten. Noen ganger blir det opp som en løve og ned som en skinnfell. Det gjelder å lande en konflikt uten å tape ansikt. En hard landing er aldri behagelig. Mye tyder på at det siste blir tilfellet for flyteknikerne denne gangen.