I år skulle det være oppstart på arbeidet med gang- og sykkelvei ved fylkesvei 64 mellom Bådalen og Vebenstad i Averøy.

Den planlagte gangveien er 1.100 meter lang og skal bidra til at innbyggerne kan bevege seg trygt langs veien, som også benyttes av skolebarn på Vebenstad. Målet var at alt skulle stå klart til skolestart høsten 2024.

Men slik blir det ikke. Nå melder Møre og Romsdal fylkeskommune at gangveien utsettes til 2025.

«Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt rammene for 2023, og vedtaket er bakgrunnen for at prosjektet forskyves», skriver fylkeskommunen i pressemeldingen.

Tidens Krav omtalte gangvei-planene sist i oktober 2022. Da var beboere langs strekningen bekymret for at dårlig økonomi i fylkeskommunen kunne føre til at planene ble utsatt, til tross for at et enstemmig fylkesting ga grønt lys for prosjektet med en kostnadsramme på 47,5 millioner kroner.

Og det har altså skjedd. Fylkeskommunen har nå vedtatt oppstart i 2025, men det er satt av penger i økonomiplanen til å ferdigstille prosjekteringen i 2023. Siden forarbeidet blir ferdig tidlig, kan man på kort varsel starter opp prosjektet når klarsignalet kommer, påpeker fylkeskommunen i pressemeldingen.

Gang- og sykkelveien er regulert med tre meters bredde. Avstanden til kjørebanen er tre meter på det meste av veistrekningen, men kommer nærmere fylkesveien ved kryssing av Bådalselva. Brua over elva blir cirka 15 meter lang.

Kampen for å få gang- og sykkelvei har pågått i mange år. Averøy kommune meldte i 2011 oppstart av reguleringsplanarbeid fra Hoel til Vebenstad, men ved forrige rullering av investeringsprogrammet ble prosjektet delt opp i to; Hoel–Bådalen og Bådalen–Vebenstad.

Les også

Ikke glem gangveiene