Sunndal videregående er én av fem skoler i Møre og Romsdal som får tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Veldig artig og gledelig at vi nå får midler som vi kan bruke inn mot den samme teknologien som er på full fart inn i bedriftene! sier faglederansvarlig ved Sunndal videregeånde skole, John Atle Henriksen til Aura Avis.

Fylket, som har ansvar for den videregående opplæringen, må bidra med en egenandel. Det skriver Møre og Romsdal fylke i en pressemelding.

– Oppdatert utstyr på yrkesfag er like viktig som oppdaterte lærebøker, sier kunnskapsminster Tonje Brenna i en pressemelding.

Sunndal Videregående får tildelt 880.000 kroner fra fylket. De andre skolene som får midler er Borgund, Gjermundnes, Ørsta og Ålesund videregående skoler.

– Trengs et løft

Kompetansesjef Kariann D. Flovikholm i fylkeskommunen er glad for ekstra midler til å oppgradere utstyr.

– Fagfornyelsen har medført et stort behov for nytt utstyr og det trengs et løft på flere skoler. Det er derfor veldig positivt at skolene får midler ut over det fylkeskommunen gir ordinært, sier Flovikholm i pressemeldingen.

Leder av utdannings- og kompetanseutvalget i Møre og Romsdal, Per Ivar Lied, sier at tildelingen har stor samfunnsmessig verdi. Han poengterer at 60 prosent av elevene i videregående søker seg til yrkesfag. Derfor er det viktig å satse på yrkesfag, mener han.

– Møre og Romsdal er et verdiskaperfylke med et oppdatert og forutseende næringsliv. Da trenger vi også oppdatert og moderne utstyr. Det er et felles ansvar å sørge for at vi hele tiden kan levere det beste utdanningstilbudet, slik at vi har arbeidskraft med god kompetanse. Det bidrar til at bedriftene er konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt, sier han.