Kjære miljøvernere, har dere glemt klimaverstingen «skogbranner»?

Vår klode er rammet av enorme skogbranner, og det har nå pågått i mange år. Dette har enorm negativ innvirkning på vårt klima. Vi har ikke råd til at dette fortsetter! 2021 må være det siste året vi har store ukontrollerte skogbranner på jorda. Løsning på dette problemet kan være så enkelt som å opprettes store multinasjonale skvadroner med brannslukningsfly som kan benyttes over hele jorda. De må ha fritt leide til å rykke ut over alt så snart alarmen går. Brannovervåkingen må foretas fra satellitter. Oppbygging av dette må være på plass allerede neste år.

Menneskeskapt

Våre politikere ser ut til å fokusere utelukkende på menneskelig petroleumsbaserte forurensning av atmosfæren. Skogbranner forurenser atmosfæren på samme måte, men i langt større grad. Skogbranner må også regnes som menneskeskapt, da vi har kunnskap og teknologi for å kontrollere dette. Vi burde ha evnet å kontrollere dette for mer enn 10 år siden. (Om man forbrenner fossilt brensel, organisk materiale eller biodrivstoff forurenser det atmosfæren omtrent like mye).

Tilsynelatende har våre politikere ikke fått nødvendige informasjonen fra våre forskere da skogbranner har blitt kategorisert som naturkatastrofer. Den siste rapporten som kom har i liten, eller ingen grad fokusert på store skogbranner og denne trusselen på klimautviklingen. De sier at de har gått mange tusen år tilbake i tid, og ikke funnet en lignende utvikling. Dersom de hadde gått 7000 år tilbake i tid ville de ha funnet ut at Jostedalsbreen, som er vår største isbre, bare var en skygge av seg selv på grunn av det varmere klimaet som var da. Antagelig forårsaket av enorme skogbranner. Rapporten er etter min mening makkverk. Man kan ikke lage en rapport om forurensning uten å ta med den største forurensningskilden. Disse opplysningene er enkelt tilgjengelig og bør tillegges mer vekt skal vi ha en troverdig og balansert klimadebatt.

Har liten verdi

I 2020 utviklet skogbranner i verden 100 ganger mer forurensning enn alle landene i Europa samlet. Norges bidrag til global forurensning i 2020 utgjorde mindre enn 0,01 % av menneskeskapt forurensningsgasser. Da var ikke skogbrannenes forurensning regnet med. Dette betyr med andre ord at hele Europa må stenge ned all menneskelige utslipp til atmosfæren i 100 år for å kompensere for ett år med skogbranner. Dette er selvfølgelig helt umulig og viser at «Parisavtalen» har liten verdi og troverdighet så lenge skogbranner ikke er inkludert. Det virker som våre politikere og ikke har begrep på volum, 1000 tonn eller 10000 tonn, for ikke å si en million tonn. Det vi holder på med i Norge er mindre enn et piss i havet, men koster samfunnet mange milliarder, penger som kunne vært brukt mye mer effektivt på andre måter. I så måte ser 2021 ser ut til å bli enda verre når det gjelder utslipp til atmosfæren fra skogbranner over hele verden. Politikere og miljøforkjempere, skjerp dere!

Håper at norske politikere kan se de store miljøutfordringene skogbranner utgjør, og legger om kursen slik at lille Norges begrensende ressurser kan utnyttes best mulig til Jorden og menneskehetens beste. Håper og tror at kommende stortingspolitikere evner å gjøre noe med dette store og katastrofalt undervurderte miljøproblemet!