Parkering er en velkjent kilde til ergrelser og uenighet for norske bilister. Parkeringssaker utgjør også en stor andel av arbeidsmengden hos Forbrukerrådet. Det høye antallet klagesaker var en av årsakene til at vi fikk en ny parkeringsforskrift fra 1. januar 2017.

Mot slutten av 2016 ble det opprettet et eget parkeringstilsyn innenfor Statens vegvesen. Dette har siden 1. januar 2017 hatt som oppgave å passe på at både private og kommunale parkeringsvirksomheter som tilbyr vilkårsparkering mot betaling eller på andre vilkår (tid og lignende) følger reglene i parkeringsforskriften.

– Selv nå, i gang med det sjuende året med parkeringsforskriften, er det fortsatt for få som vet at denne forskriften i det hele tatt finnes, sier medieansvarlig i Parkeringstilsynet, Halgeir Jansen til Broom.

Han understreker at det kan være lurt å kjenne litt til disse kjørereglene.

– Et eksempel på dette, er at få, eller ingen, vet at du kan kreve bilen din utlevert uten å betale dersom den er blitt inntauet fra en privat drevet parkeringsplass. Eventuell tvist om pengekrav må deretter tas i etterkant, sier Jansen.

Parkeringsområder

Han forteller at Parkeringstilsynet, med hovedsete på Lillehammer og fem ansatte, har mye å holde øye med.

– Vårt arbeidsområde omfatter både private og kommunale parkeringsområder med vilkårsparkering, som ofte omfatter parkering mot betaling. Forskriften gjelder derimot ikke områder med parkering forbudt eller all stans forbudt langs vei, fastslår han.

– Hvilke krav stilles til virksomheter som tilbyr vilkårsparkering?

– De må blant annet registrere virksomheten og alle sine parkeringsområder i et sentralt parkeringsregister. De kan ikke kreve betaling eller skrive ut gebyrer på områder som ikke finnes i dette registeret. Alle som vil være sikre, kan søke opp parkeringsområder hos Statens vegvesen, sier Jansen.

Skiltbruk

– Er det mer som må passes på?

– Ja, det er definert krav til utdanning, uniformering og legitimasjonsplikt for personell som driver kontrollvirksomhet. Det er også krav til HC-parkering og lademuligheter – og ikke minst er det krav til skilting.

– Hva utgjør den største delen av Parkeringstilsynets jobb?

– Det er mye skiltbruk vi sjekker. Vi gjennomfører tilsyn over hele landet, vesentlig basert på tips og innspill fra publikum. De siste rundene vi har gjennomført, var til Troms og Finnmark, Nordland og Oslo.

Uforståelig

– Hva er de vanligste feilene dere finner med skilting?

– Vi ser rett som det er skilting som er både merkelig og veldig vanskelig å forstå. Noen skilter har vilkår som er umulig å etterleve. Både det offentlige og private setter opp sin gode andel med snodige skilter.

– Den største feilen er utvilsomt bruk av underskilter med veldig mye tekst. Her blir det av og til for mye for bilister til å kunne få med seg. Når vi – som ser på slikt daglig – blir stående og diskutere hva som egentlig menes, er det noe som er helt på villspor. Dersom ikke vi forstår hva som er vilkårene, er det ikke å vente at en vanlig bilist skal forstå dette, sier Halgeir Jansen.

– Er det fritt frem for å redigere skilter etter eget forgodtbefinnende?

– Nei, slett ikke. Det finnes en skiltnormal som skal følges, både for tekstbruk og oppbygging av skilt.

– Hva blir konsekvensene av å bryte med denne skiltnormalen?

– For vår del kan vi pålegge omskilting. Dersom dette ikke etterkommes, kan vi ende med å ilegge tvangsmulkt – og i verste fall kan vi stenge parkeringsplassen. Jeg må understreke at det har vi ennå ikke vært nødt til å gjøre, forteller han.

Uforståelig

– Er det mange rare skilter å se?

– Ja, det er det ingen tvil om. Vi har for eksempel sett skilter som forbyr parkering dersom det er meldt snø, noe som jo i utgangspunktet er helt umulig å håndheve, og vi har sett forskjellige eksempler på håndskrevne skilter – ikke alle like profesjonelle.

Uansett har neppe noen skilter fått den teksten og den utformingen de har for å gjøre livet vanskelig for bilistene. Det ligger nok et ønske om å gi mest mulig informasjon bak. Når det så vipper over og blir for mye, ender det i stedet med å bli uforståelig.

– Derfor ser vi gjerne at folk tipser Parkeringstilsynet dersom de ser skilter de ikke forstår, eller på annen måte stusser over, sier Halgeir Jansen.