Skjerper korona-reglene ytterligere

Svein Arild Eikemo er assisterende rådmann og beredskapskontakt i Gjemnes kommune. Lørdag ble reglene for opphold i kommunen betydelig skjerpet.

Svein Arild Eikemo er assisterende rådmann og beredskapskontakt i Gjemnes kommune. Lørdag ble reglene for opphold i kommunen betydelig skjerpet. Foto:

Tilreisende sørfra som ikke har bolig eller bosted i kommunen forbys nå å oppholde seg i kommunen. – En alvorlig skjerping og et stort inngrep, innrømmer Svein Arild Eikemo, assisterende rådmann og beredskapskontakt i Gjemnes kommune.

DEL

Lørdag kom Gjemnes kommune ut med nye regler for ansatte, innbyggere og reisende i kommunen. Som tidligere gjelder vedtaket om å ta 14 dager i karantene om du har vært sør for Dovre. Men nå er det også innført oppholdsforbud for personer som ikke har bolig eller bosted i kommunen.

Kommer du fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, så får du ikke oppholde deg i Gjemnes kommune.

Ikke besøk sørfra

– Betyr det at hvis du har en kjæreste fra Oslo, så får ikke han eller hun komme på besøk?

– Ja, det betyr jo det. Vi ønsker at folk utenfra skal komme minst mulig i kontakt med folk i Gjemnes. Vi har fremdeles ingen som er konstatert smittet av koronavirus i Gjemnes. Vi hadde før helga tatt 30 prøver, og alle har vært negative, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være, sier Eikemo, og presiserer at det er kommunelege Nils Magne Sæterbø som har fattet vedtakene.

Akkurat hva som ligger i begrepet opphold, kan være vanskelig å tidfeste nøyaktig, om man er opptatt av å vri og vrenge på vedtak.

– Jeg regner med at en kort stopp i kommunen når du kjører gjennom er OK, men Gjemnes skal ikke være reisemålet ditt om du kommer sørfra fra de fylkene som er nevnt i vedtaket.

Oljearbeidere og karantene

Eikemo understreker at folk i Gjemnes så langt har vært flinke til å overholde restriksjonene, og han regner med at om noen oppdager uønsket besøk sørfra, så vil de gi beskjed.

– Og da regner jeg med at en telefon fra oss til rette vedkommende vil løse situasjonen. Så langt har også hytteeiere sluttet opp om restriksjonene. Folk respekterer den felles innsatsen for å begrense smitten, og det er ekstra viktig å kunne forsinke smitteutbredelsen, ikke minst fordi legevakten nå flyttes ut fra sykehuset, sier Eikemo.

Samtidig er det kommet nye presisjoner når det gjelder oljearbeidere og karantene.

– Vi har også fått henvendelser om dette. Det virket jo klart urimelig at du måtte 14-dagers karantene hver gang du kom hjem fra jobb i Nordsjøen, og for eksempel kom fra flyplassen i Bergen. Derfor har vi valgt å presisere at opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise ikke regnes som opphold i de fylkene som er nevnt tidligere. Det samme unntaket for karantene gjelder sjåfører og personell av vare- og passasjertransport, sier Eikemo, som presiserer at det gjelder unntak for personer i samfunnskritiske funksjoner.

Mange ledige

Skulle det oppstå tvilstilfeller, så er kommuneledelsen i dialog med kommunelegen hver eneste dag.

Ellers kan Eikemo fortelle at ansatte i kommunen med helsefaglig bakgrunn, og som ikke har arbeidet ved helseinstitusjoner , allerede er omplassert til helsearbeid.

– Det kan for eksempel dreie seg om personer med helsefaglig bakgrunn som til nå har jobbet i skolen.

Det ble i helga også arbeidet med å sette opp system slik at leger kan ta videokonsultasjoner med pasientene.

Sist fredag var det i Gjemnes registrert 75 arbeidsledige og permitterte.

– Et høyt tall for oss i Gjemnes som i flere år har vært vant til svært lave arbeidsledighetstall, avslutter Eikemo.

Artikkeltags