Skjebnedag for Skanska og SNR

Får Skanska bygge SNR Hjelset, eller må entreprise ut på ny konkurranse? Det avgjør styret i Helse Møre og Romsdal bak lukkede dører i et ekstraordinært styremøte mandag.

Får Skanska bygge SNR Hjelset, eller må entreprise ut på ny konkurranse? Det avgjør styret i Helse Møre og Romsdal bak lukkede dører i et ekstraordinært styremøte mandag. Foto:

Får Skanska bygge SNR Hjelset, eller må entreprisen ut på ny konkurranse? Det avgjør styret i Helse Møre og Romsdal bak lukkede dører i et ekstraordinært styremøte mandag.

DEL

Møtet avvikles bare 12 dager etter det dramatiske styremøtet der adm.dir. Øyvind Bakke fikk fullmakt til å avvikle kontrakten med Skanska. Etter råd fra prosjektstyret under ledelse av Johan Arnt Vatnan fant man ikke grunn til å gå videre med Skanska. Årsaken var at man mente pristilbudet var vesentlig over det som var forventet markedspris.

Prosjektet har en styringsramme på 4,6 milliarder kroner. Det er denne Helse Møre og Romsdal forholder seg til. Skal rammen utvides, må det godkjennes av Helse Midt-Norge. Prosjektmål for kontrakten med Skanska er på 2.170 millioner kroner. Hvor mye Skanska ligger over, er ikke offentlig kjent.

Les også: Rbnett: Skanska-tilbud er billigere enn Østfold-sykehuset

Endelig tilbud

I forbindelse med at Skanska ble varslet om at kontrakten ville bli avviklet, fikk de frist til 18. desember med å komme med et endelig tilbud. Fredag ble det klart at Skanska har levert sitt endelige tilbud.

Mandag skal styret avgjøre om det nye tilbudet er i en slik størrelsesorden at man ser for seg å kunne bli enig innenfor en akseptabel ramme. Helse Møre og Romsdal har allerede gitt klar beskjed om at dagens ramme ikke holder. Signalene fra Helse Midt-Norge er at de er innstilt på å finne en løsning. Helse Midt-Norge har også blitt informert om at også de kanskje må ha et ekstraordinært styremøte.

Risiko

I alle kontrakter ligger det inne et beløp for å dekke uforutsette utgifter. Denne kan variere så mye som fra én til 10 prosent. Noe av diskusjonen med Skanska vil etter stor sannsynlighet handle om hvor stor denne bufferen skal være. Ifølge Vatnan er man enig om den fysiske bygningskroppen og innholdet helt ned på rom- og funksjonsnivå. Jo større detaljnivå i prosjekteringen, jo mindre usikkerhet.

Les også: Unntar sykehussak for offentligheten

Kontrakten mellom Helse Møre og Romsdal og Skanska, som ble inngått i oktober 2019, er en såkalt samspillentreprise. Det betyr at man sitter sammen og har full åpenhet rundt alle tall som for eksempel hvilke netto enhetspriser Skanska legger til grunn for alt fra stål til betong. Selve påslaget som Skanska skal ha, ble etter det Tidens Krav erfarer, allerede avgjort da Skanska vant samspill-kontrakten i 2019.

Utsettelse

Helse Møre og Romsdal har stort fokus på å holde framdriften i SNR Hjelset, men har allerede åpnet for utsettelse. Mens man tidligere har sagt at nysykehuset skal være i full drift våren 2024, er kommunikasjonen nå i løpet av 2024.

Dersom man mandag går videre uten Skanska, må det utarbeides konkurransegrunnlag og gjennomføres en konkurranse for blant annet videre prosjektering. Det er også åpnet for at man vil gå fra en totalentreprise til delentrepriser. Hver ny konkurranse vil ta tid. Alt dette legger press på styret i Helse Møre og Romsdal for å komme til enighet med Skanska. Svaret får vi altså mandag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken