«Skandaleriggen» fant olje – nå er den kommet til Kristiansund

Boreriggen «Scarabeo 8» som nylig fant olje utenfor Nordvestlandet har en brokete fortid.