Skandalen – om maktmisbruk i helseforetakene

NTNU-professor Jon Magnussen

NTNU-professor Jon Magnussen

Av
DEL

MeningerPer Vidar Kjølmoen, fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti og fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune, skriver i en kronikk i Sunnmørsposten 29.06.2020 at «Magnussen-skandalen» må få følger for helseminister Bent Høie (H).

Kjølmoen mener at det har foregått et massivt maktmisbruk i helseforetaket. Tidligere stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen (Ap), ble kastet ut av styret i Helse Midt-Norge (HMN) i 2012, og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik året etter, mens Ivar Østrem, ansattrepresentant i styret og tillitsvalgt for Ap og Fagforbundet, ble kastet ut av styret i HMN i 2019. Disse personene har vært kritiske til at Magnussen-modellen har vært brukt til å fordele midlene lokalt mellom helseforetakene i HMN, og har hevdet at modellen har medført underfinansiering av Helse Møre og Romsdal (HMR).

Kjølmoen (Ap) har åpenbart ikke tillit til de som har stryt helseforetakene, og heller ikke til de ulike helseministrene som har utpekt styremedlemmene. Slik mistro synes utbredt hos våre fylkespolitikere, også Siv Kathrin Ulla, fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal og leder for Ålesund Arbeiderparti, har krevd at en granskning må gjennomføres og eventuelt maktmisbruk må avdekkes og håndteres. Dette står i sterk kontrast til eksempelvis lederen i Romsdals Budstikke 28.06.2020, som har tiltro til at hver og en av fylkespolitikerne vil innbyggerne alt godt. Fylkespolitikerne på sin side har altså ikke samme tiltro til andre, og tonen synes satt av Frank Sve (Frp), som kontinuerlig og brautende uttrykker sterk mistillit til alle instanser som konkluderer annerledes enn det han selv for øyeblikket finner opportunt å mene.

Det kan være grunn for å minne om at det var Anne-Grethe Strøm Erichsen (Ap) som var helseminister da Magnussen-modellen ble innført, og at Jonas Gahr-Støre (Ap) tok over etter henne, før Bent Høie (H) ble helseminister i 2013. Da hadde HMN allerede tatt i bruk Magnussen-modellen som grunnlag for inntektsfordelingen mellom de lokale helseforetakene. Asmund Kristoffersen (Ap) ble også kastet ut av styret i HMN under en helseminister fra Ap, før Bent Høie (H) tok over.

Det er ganske oppsiktsvekkende at et bytte av en ansattrepresentant i helseforetaksstyret gir grunnlag for mistanke om maktmisbruk. Disse representantene oppnevnes ikke av eieren, dvs. helseminister Høie (H) i 2019, men velges av og blant de ansatte på sykehusene. Hvem det er som her har utøvd misbruk av makt er ikke lett å forstå, men granskingen vil forhåpentligvis også avdekke dette.

De tre nevnte utskiftingene av styremedlemmer fortoner seg som den mest idylliske søndagsskolen sammenlignet med utskiftingene som helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen (Ap) i sin tid sto for. Hun avsatte begge styrene i Helse Nordmøre og Romsdal samt Helse Sunnmøre, og slo disse helseforetakene sammen til ett, med nye styremedlemmer. Begrunnelsen var ønsket om en mer helhetlig tenkning i helsesektoren. Samtidig avsatte hun samtlige eieroppnevnte styremedlemmer i HMN, med begrunnelsen at det hadde vært intern uenighet, noe daværende styreleder Kolbjørn Almlid stilte seg helt uforstående til. Og det var altså disse styrene som innførte og tok i bruk modellen utarbeidet av utvalget ledet av professor Jon Magnussen, som Kjølmoen (Ap) omtaler som «Magnussen-skandalen». Den etterlyste granskingen av maktmisbruk bør altså starte her, den gang Ap sto ved roret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags